İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – 4 (Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - 4

Soru 1

        Kur yerler hep gölerdi

        Dağ başları göründü

        Dünyanın soluğu ılıdı

        Türlü çiçekler sıralandı

İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait yuka­rıdaki dörtlük biçim özelliklerine ve konu­suna göre hangi Sözlü dönem ürünüdür?

A
Koşuk
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sagu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sav
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

         I.    Sözlü edebiyat ürünüdür.

         II.    Aşk ve doğa şiiridir.

        III.    Kopuz eşliğinde söylenir.

        IV.    Hece ölçüsüyle söylenmesi milli yanıdır.

         V.    Şiire büyük bir lirizm egemendir.

Yukarıda özellikleri bütünüyle içeren tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sav
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sagu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Koşuk
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hun Türklerine ait bir destandır?

A
Göç Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ergenekon Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alp Er Tunga Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Oğuz Kağan Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi destanın özelliklerinden değildir?

A
Uzun metinlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zaman ve çevre aşağı yukarı bilinir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım...“nesir karışık bir anlatımı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kahramanları yüksek soydan ve idealize edilmiş kişilerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut ^ un şahsiyetiyle ilgili değildir?

A
Hatip, şair, öğüt vericidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oğuzlar arasında bir din elçisi olarak kabul edilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her şeyi bilicidir, adsıza ad koyucudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dede Korkut Hikayeleri ^ nin yazarıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Her hikayenin ortak kişisidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sözlü edebiyat devresi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
Yarım kafiye kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dil saf Türkçedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım birimi beyittir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sagu, koşuk, destan önemli ürünleridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kültigin ve Bilge Kağan abidelerinin yazarıdır?

A
Yollug Tigin
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İlteriş Kağan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aprınçur Tigin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilge Kağan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
W. Thomsen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Kitabele­ri ^ nin özellikleri arasında sayılamaz?

A
Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söylev biçiminde yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dört yüzü de Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Orhun ırmağı kıyısında bulunan dikili taşlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sekizinci yüzyılda yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden değildir?

A
Harf sayısı otuz sekizdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Milli bir alfabedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sağdan sola doğru istiflenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Soldan sağa doğru yazılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde sadece Türk destanları sayılmıştır?

A
Türeyiş, Alp Er Tunga, Şehname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türeyiş, Gılgamış, Oğuz Kağan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bozkurt, Göç, Ergenekon
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Göç, Ramayana, Şu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şehname, İlyada, Mahabarata
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özellikleri içinde yer almaz?

A
Nazım ve nesir iç içedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aliterasyona dayalı, akıcı, lirik bir dile sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
On iki öyküden oluşmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öykülerin yazarı Aprınçur Tigin ^ dir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
13. ve 14. yy.larda Doğu Anadolu ^ daki Oğuz Türkleri arasında oluşmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

          I.    Koşuk

         II.    Sığır

        III.    Yuğ töreni

        IV.    Sagu

Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerin karşılığı değildir?

A
Umumi ziyafet
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yas, matem töreni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dini sürek avı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yas, matem şiirleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşk, kahramanlık, doğa şiirleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Edip Ahmet Yükneki Kimdir, Biyografisi, Atabetü’l Hakayık Özellikleri…

Edip Ahmet Yükneki Kimdir, Biyografisi, Atabetü’l Hakayık Özellikleri… Semerkant yakınlarındaki Yüknek beldesinde yaşamıştır. Kör olan …