İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – 5 (Online-Test Çöz)

İslamiyet ÖncesiHalkDivan Edebiyatı-4(Online-Test Çöz)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü döne­min özelliklerinden değildir?

A
Tarihin karanlık  zamanlarında itibaren devam eder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerde genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu dönemin en önemli ürünleri şiir türünde söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözlü gelenek İslamiyet ^ ten sonra da devam edip aşık edebiyatını oluşturmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ozan,baskı ,kam,şaman denilen kişi bu dönemin edebiyat açısından öncü kişilerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi dönemle il­gili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Koşuklar İslamiyet ^ ten önceki Türk edebiyatındaki koşmanın temelini oluşturur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sagunun kafiye düzeni koşuk gibidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oğuz Kağan Destanı, İmparator Mete ^ nin hayatını anlatır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk yazılı ürünler, üç büyük taşa yazılmış Orhun Abideleri'dir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Orhun Abideleri, Uygur alfabesi ile yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Türklere ait bilenen ilk Türk destanı - - - destanıdır. Destan kahramanı Türklük mücadelesi vermiş kahramandır. Bu kahraman İranlıların ünlü destanı Şehname'de adı geçen Afrasiyab diye bilinen ve yine İranlılar tarafından tuzağa düşürülen kişidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Şu                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Alp Er Tunga          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Oğuz Kağan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bozkurt  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türeyiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"...................” destanında Hun hükümdarı Mete'nin, Orta Asya'da ya­şayan Türkleri bir araya toplayarak büyük bir imparatorluk kurması anlatılır. Mete, Hun imparatoru olarak başa geçtikten sonra ülkesinin sınırlarını çok genişletmiştir ve sonra ülkesini oğulları arasında paylaştırmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Şu                                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Atilla                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bozkurt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ergenekon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Oğuz Kağan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

İslamiyet öncesinde ölen kimsenin arkasından onun iyi yanlarını övmek ve yüceltmek amacıyla yapılan tören ..........denir.Bu daha sonraki dönemlerde ağıt ve mersiye şeklinde karşımıza çıkmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Sığır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şölen                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yuğ
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Totem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ağıt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki destan - ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Alp Er Tunga- Saka                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şu - Saka
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Oğuz Kağan - Hun                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bozkurt - Uygur
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Türeyiş - Uygur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyata ait özelliklerden değildir?

A
Yalın ve sade bir Türkçe kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirler ulusal hece ölçüsüyle söylenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nazım birimi dörtlüktür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazılı hayat yerleşik hayat gerçekleşmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düz yazı oldukça gelişmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi yazılı Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

A
Hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dil, diğer edebi dönemlere oranla en sade haldedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İçerik olarak milli edebiyat görünümü vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Göktürk ve Uygur alfabesi olmak üzere iki alfabe kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Destan,koşuk,sağu ve savların hepsi bu dönemde yazıya geçirilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi "koşuk"un özelliklerinden bir değildir?

A
aaab cccb ... biçiminde uyaklanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hece ölçüsüyle söylenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan edebiyatındaki gazelin karşılığıdır..
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aşık edebiyatındaki semainin ilk biçimidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dörtlüklerle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirler dini metinlerden yola çıkılarak oluşturulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ergenekon ve Oğuz Kağan destanları Göktürklere aittir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Koşuk, destan gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan,koşuk,sağu,sav gibi nazım şekillerinin yazarı belli değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazılı ilk eser, Orhun Abideleri olduğu bilinmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesine ait Türk destanlarından biri değildir?

A
Sarı Saltuk Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şu Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Alp Er Tunga Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ergenekon Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türeyiş Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiya­tının özelliklerinden biri değildir?

A
Bu dönemdeki bütün ürünler anonim özellik gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirler kopuz denilen saz eşliğinde söylenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu dönemde verilmiş olan eserler toplumsal yaşamdan izler taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dil Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşan  bir dildir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yazı kullanılmadığı eserler dil dile kuşak kuşaktan  sözlü olarak aktarılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki devlet - destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Göktürk - Ergenekon Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hun- Şu Destanı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Saka - Alp ErTunga Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Altay - Yaratılış Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Uygur - Göç Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi yazılı Türk ede­biyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Yerleşik hayat geç geçildiği için yazı çok sonraları kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dini ve din dışı ürünler verilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ürünler, Göktürkçe ve Uygurca ile verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yerleşik hayat benimsenmediği için yabancı kültürlerin etkilerinden uzak bir yaşam vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirlerde nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.