Karşılaştırma Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Karşılaştırma Cümleleri

Kişi ya da nesnelerin benzer veya karşıt yanlarını in­celemek ve bunları ortaya koymaktır.

Karşılaştırmanın yapılabilmesi için birden fazla olay, durum ya da düşüncenin bir arada söylenmesi ve bunla­rın birbirleriyle karşılaştırılması gerekir.

Genellikle “daha, kadar, çok, ziyade, gibi, en, fazla, -den” söz ya da ekleriyle cümlelere karşılaştırma anlamı katılır. Karşılaştırılan nesnelerden biri, genellikle diğerle­rinden daha üstün tutulur.

  • Ahmet diğerlerinden daha çalışkan.
  • O da senin kadar başarılı.
  • Bu, diğerlerinden çok konuşuyor.
  • Müdür bizden ziyade diğerleriyle ilgilendi.
  • Bu çiçek ondan fazla koku veriyor.
  • Bu da onun kadar üzgün.
  • Bu, sınıfın en başarılı öğrencisidir.
  • Ben senden daha 

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEKLERİ

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?

A) İyi bir şair ve yazar olmasına karşın çok tanınmış bi­ri değildir.

B) Öykülerinde betimlemeyle birlikte mizahi bir anlatıma da yer verirdi.

C) Sözcükleri, değişik anlamlarda kullanmaktan kaynak­lanan çarpıcı bir anlatımı vardır.

D) Betimlemelerinde abartmaya kaçan romantik bir tu­tum görülürdü.

E) Öykülerini de okudu ama bunları şiirleri ve oyunları kadar beğenmedi.

(1995-ÖSS)

Çözüm

“E” seçeneğinde “öyküler” “şiir ve oyunlarla karşılaştırılı­yor ve “şiirlerle oyunlar” “öykülerden” daha üstün tutulu­yor (beğenilme açısından).

Yanıt : E

Örnek

(I) Sevgi gibi, dostluk da karşılıklı özveri gerektirir. (II) Sevgi, ilgi ve özen ister. (III) İçtenlik, doğallık hoşgörü is­ter. (IV) Toplumdaki yeriniz iyiyse, ne kadar çok eşiniz dostunuz olduğuna şaşarsınız. (V) Durumunuzda kötüye doğru en küçük bir değişme olunca, ne arayanınız olur ne soranınız.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır?

A) I. B) C) III.           D) IV.         E) V

Çözüm

I. cümlede “sevgi ile dostluk” arasında bir karşılaştırma yapılmıştır.”

Yanıt : A