Varsayım Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Varsayım Cümleleri

Varsayım kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik dü­şüncedir.

Yukarıda sözlük anlamını verdiğimiz varsayım; mey­dana gelmemiş bir olayı meydana gelmiş gibi kabul ede­rek ona göre bir hüküm ortaya koymaktır.

Bu yargılar genellikle “farz edelim ki, kabul edelim ki, varsayalım ki, tutalım ki, diyelim ki…” gibi söz ya da söz gruplarıyla ortaya konur.

  • Diyelim ki işi bitirdin, sonra ne yapacaksın?
  • Farz edelim ki sınavı kazandın, bu senin için yeterli olacak mı?
  • Diyelim ki parayı hemen buldun, ne yapacaksın?
  • Farz et ki baban bunları duydu, ne olacak?
  • Tut ki o da bizi destekliyor, bu yeter mi?

 

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEĞİ

Aşağıdakilerden hangisi bir varsayımı ifade etmekte-tir?

A) O, çarşamba günü geziden dönebilir.

B) Diyelim ki bu olay gerçek değildir.

C) İstediğini veririm, yeter ki sen çalış.

D) Belki onu sen de tanırsın.

E) Yarın, akşam yemeğine onlar da gelebilir.

(1989-ÖSS)

Çözüm

“A”da “tahmin”, “C”de “şart”, “D”de “olasılık”, ,(E”de “ola­sılık” vardır. “B”de “varsayım” söz konusudur. Burada olayın gerçek olup olmadığı belli olmadığı halde olayın gerçek olmadı­ğı kabul edilmekte, varsayılmaktadır.

Yanıt :