Latifi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Latifi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Asıl adı Abdüllatif’tir.

Tezkiretü’ş-şuarâ (şâirler tezkiresi) adlı eseri ile meşhur ol­muştur.

Osmanlı Türkçesi sahasındaki ikinci tezkiredir.

Kanunî Sultan Süleyman’a sunmuştur.

308 şairi tanıtmış şairleri alfabetik sırayla tanıtmıştır. Bu yöntem sonraki şairlerce benimsenmiştir.

Eserleri

Divân,

Tezkiretü’ş – Şuara,

Tarifnâme,

Subhatü’l-Uşşâk,

Evsaf-ı İstanbul