Bağdatlı Ruhi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Bağdatlı Ruhi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Gerçek ismi Osman’dır.

Bağdat doğumlu olduğu için Bağdatlı Ruhi olarak anılmıştır.

Toplumsal eleştiri alanı­nın ilk temsilcisi sayılır.

Eleştirel tarzı ve yalın üs­lubu ile ünlenmiştir.

Rint, kalender, serseri bir mizacı ve yaşayışı olan şair, tasavvuftan da etkilenmişitir.

Terkib-i Bend‘i ile ünlüdür.

17 bendlik bu ünlü manzumesine Türk edebiyatının önemli isimleri (Şeyh Galip, Ziya Paşa gibi) nazireler yazmıştır.

Revaçta olan aşk, kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa toplumun sorunlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayı­şı gibi konularda, eleştirel bir stilde yazmıştır.

Bağdatlı Ruhi’nin en çok etkilendiği şair hiç kuşkusuz Fuzuli‘dir.

Hiç kuşkusuz Bağdatlı Ruhi’nin en ünlü ve en önemli eseri Terkib-i Bend isimli manzumesidir.