LYS Türk Edebiyatı Denemesi – 2 (Test Çöz – Online)

LYS Türk Edebiyatı Denemesi  ya da yeni ismiyle AYT EDEBİYAT DENEMESİ çözmeye aşağıdan başlayabilirsiniz.

LYS Türk Edebiyatı Denemesi - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine

Civarından çığlıkla yorgun martılar kaçtı

Bu dizelerle,

I. bir gemi yelken açtı

II. derinlerden derine

III. hayal iklimlerine

IV. rüzgar sürüklenirken

sözlerinin tümü kullanılarak "çapraz uyak " biçiminde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse aşağıdakilerden hangisi doğru sıralama olur?

A
III.- I.
IV.- II.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II.- I.
III.- IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV.- II.
III.- I.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV.- I.
III.- II.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I.- III.
II.- IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bir seher vakti kervana devam emri verildi. Ocaklar kor ateşler söndürüldü, develer yüklendi. Obanın çıngırağının duyulmasıyla herkes yola koyuldu. Uzaklaşınca kervan;Mecnun, devenin boynuna sarıldı, onu öptü, okşadı ve kendi kendine aynı cümleyi tekrarladı durdu; Beni Leyla ^ ma götürün!
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Birden fazla duyuyla elde edilen ayrıntıya yer verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gözlemlerden yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuyucuyu olay içinde yaşatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsana ait özellikleri başka varlıklara aktarma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eylemleri oluş sırasına göre verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

     Adalet kalmadı, hep zulüm doldu

      Geçti şu baharın gülleri soldu

      Dünyanın gidişi acayip oldu

      Koyun belli değil, kurt belli değil

Bu dörtlük konusu bakımından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?

A
Lirik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Satirik
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Epik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Didaktik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pastoral
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

15. yüzyıldaki dini edebiyat çığırının en popüler eseri olan "Mevlit " in yazarıdır. Çoğuna göre sade bir Türkçeyle yazılan Vesiletü ^ n Necat, edebiyatımızdaki en güzel mevlittir. Eser Türk halkı arasında büyük rağbet görmüş; dini toplantılarda mevlithanlar tarafından yüzyıllarca okunmuştur.
Parçada sözü edilen Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinan Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Süleyman Çelebi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Necati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

     Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
      Nasırından çektiği kadar
      Hatta çirkin yaratıldığından bile
      O kadar müteessir değildi
      Kundurası vurmadığı zamanlarda
      Anmazdı ama Allah ^ ın adını
     Günahkar da sayılmazdı
Bu şiirin, içerik ve biçim bakımından incelendiğinde, aşağıdaki şiir topluluklarından hangisine ait olduğu söylenebilir?

A
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. Yeni
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Ünü sınırlarımızı aşan, şiirleri başka dillere çevrilen ve ödüller kazanan ---- , lirik - epik şiirleriyle tanınan bir şairdir. Her türlü şiiri denemiş, ses ve dize tekrarıyla anlatım zenginliği yaratmıştır. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı şairin en önemli eserlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Zeki Ömer Defne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Asaf Halet Çelebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fazıl Hüsnü Dağlarca
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

İlk eserlerini tiyatro eleştirisi olarak kaleme alan sanatçı, asıl ününü Anadolu ^ yu fon olarak seçip Anadolu insanının yaşantısını anlattığı romanlarıyla kazandı. ---- eserlerinde genellikle idealist bir kahraman yaratıp okuyucusuna onunla mesajlar vermeyi tercih eder. Örneğin ---- Öğretmen Şahin böyle bir kahramandır. Özellikle İzmir ^ de işgal yıllarında yaşananları Şahin ^ in çevresinden onun yaşantısından yola çıkarak anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden  hangisi getirilmelidir?

A
Yakup Kadri- Hüküm Gecesi ^ ndeki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halide Edip- Ateşten Gömlek ^ teki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kemal Tahir- Devlet Ana ^ daki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Reşat Nuri- Yeşil Gece ^ deki
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Peyami Safa- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ^ ndaki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Medrese kültürünün hakim olduğu Divan edebiyatında nazım birimi genellikle beyittir. (II) Genellikle saraya ve çevresine seslenildiği için aydın zümre edebiyatı olarak da bilinen bu dönem edebiyatının dili; Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı olan Osmanlıcadır. (III) Edebi sanatların sıklıkla yer aldığı Divan şiirinde tam ve zengin uyak kullanılmıştır. (IV) Şiirde konu değil, konunun anlatılış biçimi ön plandadır. (V) Divan şiirinde en çok kullanılan gazel, kaside, mesnevi gibi nazım biçimleriyle toplumsal sorunlar ele alınmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Halk edebiyatı seyirlik oyunlarındandır. Seyircilerle kuşatılmış bir alanda oynanır. Bu alana "palanga " denir. Sahne düzeni bir yandan metinsiz, doğaçlama oynayışın öte yandan yuvarlak sahne kurallarının gereklerine uygundur. İki değişmez tiplemenin oynadığı oyuna küçük rollerle katılan ikincil oyuncular da vardır. Kavuklu Hamdi, İsmail Dümbüllü bu alanda en önemli isimlerdendir. Bu türün ortaya çıkışı 18. yüzyılın sonudur.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A
Ortaoyunu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Meddahlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Seyirlik Köy Oyunu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kukla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Karagöz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A
Konsere neredeyse üç bine yakın insan gelmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Polis, adama kelepçe taktı ve götürdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kavşakta birkaç atlı süvarilere rastladılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Saz şairlerinin karşılıklı atışmaları saatlerce sürdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Satıcı, arkadaşlarına bile indirim yapmıyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

      İki gözüm ona iyi bak

      Dünyaya küskün gitti biraz

      Zemheride çiçek açmış

      Acılı, suskun bir topraktır o

      Seslenmezsen

      Merhaba, demez

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Serbest şiir özelliği taşımaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Redife yer verilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişileştirme sanatından yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yedi Meşaleciler ^ in şiir anlayışına uygundur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

               Bilmem unuttun mu, hatırında mı
               Yollarda yelkeni kovaladığımız
               Ve en dik, en çılgın merdivenlerden
               Billur kahkahalar yuvarladığımız
Bu dizelerde belirgin olarak gerçekleşen dilin işlevi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
Kanalı kontrol işlevi- şiirsel işlev
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Alıcıyı harekete geçirme işlevi- göndergesel işlev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirsel işlev- dil ötesi işlev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dil ötesi işlev- kanalı kontrol işlevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Göndergesel işlev- heyecana bağlı işlev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçılarındandır. Günün moda eğilimlerine bağlanmayıp yeni şiirin olanaklarıyla geleneği ustaca birleştirerek kendine has bir söyleyişle Anadolu insanının yaşamını dile getiren memleket şiirleri yazmıştır. Pir Sultan ve Karacaoğlan geleneğinden etkilenmiştir. Şiirleri; memleket şiirleri, aşk şiirleri, destanlar olmak üzere üç grupta toplanabilir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cahit Külebi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tarık Buğra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Behçet Necatigil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fazıl Hüsnü Dağlarca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mithat Cemal Kuntay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

                Ümidim yılların seline düştü
                Saçının en titrek teline düştü
                Kuru yaprak gibi eline düştü
                İstersen rüzgara salıver gitsin
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Bileşik eylem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirtili ad tamlaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Derecelendirme zarfı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Edat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belgisiz zamir
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

(I) Tatlı bir avareliğin adımlarıyla elimizdeki kirazlardan yiye yiye yürüyorduk Galata ^ da. (II) Son zamanlarda yan yana çoğalıvermiş lokantaların vitrinlerinde allı pullu balıklar duruyordu. (III) Ta dipteki kahvenin önü daha kalabalık görünüyordu. (IV) Köprünün Marmara yönüyle Haliç yönü, bir evin hanımıyla aynı çatı altında yaşayan evlatlığı adar birbirinden farklıydı. (V) Sanki bu tarafın vapurları, öteki tarafın vapurlarından daha yüksek, büyük ve dik burunluydu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde "karşılaştırma " yoktur?

A
I. ve II.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
I. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

"Ölmez Otu " Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştiriyor. Romancılarımız, şimdiye kadar genellikle bir araç olarak bakmışlardır köylüye. Ölmez Otu ^ nda Yaşar Kemal, "insan " olarak bakıyor onlara, "roman malzemesi "  olarak değil.
Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A
Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öykü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştiri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Söyleşi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın özelliklerinden değildir?

A
Bu dönemle ilgili bilgilerin bulunduğu kaynaklar Divan...“ı Lügatî...“t Türk adlı eser ve Çin belgeleridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
En eski edebi metinler Göktürklere ait Yenisey Yazıtlarıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu dönem şiirlerinde nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sav, sagu, koşuk, destan bu dönemin sözlü ürünleridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yiğitlik, doğaya, hayvanlara duyulan sevgi ve savaş gibi konulara şiirlerde yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 18

Bir olay ya da durumu yerinde gezip görme, inceleme, araştırma, soruşturma yoluyla yansıtan gazete ve dergi yazılarıdır. Bu yazılarda olayların perde arkası verilmeye çalışılır. Her şeyden önce bir gazete yazısı olduğu için seçilen konunun ilginç ve güncel olması gerekir. Ruşen  Eşref Ünaydın ^ ın "Diyorlar ki " , Yaşar Kemal ^ in "Bu Diyar Baştan Başa " gibi eserleri, bu türün en önemli örnekleridir.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmiştir?

A
Gezi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Röportaj
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söyleşi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 19

(I) Konularını tarih ve mitolojiden alan tragedyada, kişiler soylu ya da olağanüstüdür. (II) Üç birlik kuralına uyulur. (III) Beş perdeden oluşan tragedyalar, klasisizm akımında önemli yer tutar. (IV) XVII. yüzyılda Corneille ve Racine bu türün ustaları kabul edilir. (V) Ahlak dersi vermek amacıyla yazıldıklarından öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede gerçekleştirilir.
Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 20

(I) Günümüz eleştirmenleri, bir şiiri ele aldıklarında çoğunlukla şiirdeki dil özelliklerini kullanılan söz sanatlarını, anlam inceliklerini doğru ve yeterli bir biçimde değerlendirmiyorlar. (II) Daha çok kişisel beğenilerinin ölçütleriyle değerlendirme yapıyor olmalılar. (III) Halbuki dilsel bir yaratı olan şiirin etki gücünü; dilin inceliklerinden, onun kullanışındaki başarıdan aldığını unutmasalar bu yanlışa düşmezler. (IV) Dilin gücü de aslında şiirde ortaya çıkar, dil, şiirde kendini bulur; çünkü şiir, dilin gizli gücünün sergilenebildiği önemli bir türdür. (V) Şiirde kullanılan dil, günlük konuşma dili değil, sanatçıya özgü sanatsal bir dildir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I. cümlede yazar, bir saptamada bulunmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümlede bir tahmin söz konusudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümlede yazar, bir öneride bulunmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. cümlede yazar, nesnel bir bilgi aktarmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 21

Konularını İstanbul sevgisinin oluşturduğu şiirler yazmış, eserlerinde ölüm, sonsuzluk gibi temalar işlemiştir. Osmanlı İmparatorluğunun geçmişteki parlak günlerine büyük özlem duymuş, bu özlemini dile getiren şiirlerini "Kendi Gök Kubbemiz " adlı eserinde toplamıştır.
Bu parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Nazım Hikmet Ran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Arif Nihat Asya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 22

Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati dönemlerinde İstanbul dışına pek açılmayan sanatçılarımız Milli Edebiyat döneminde Anadolu ^ ya açılmış; eserlerinin konularını ve kahramanlarını Anadolu ^ dan seçmişlerdir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada sözü edilen iki durumu örnekleyen eserler bir arada verilmiştir?

A
Aşk...“ı Memnu- Yaban
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İntibah- Mai ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Araba Sevdası- Aşk...“ı Memnu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mai ve Siyah- Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eylül- İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 23

Sıkıntılı olduğumda duygularım ellerimle dışarıya yansır. Çoğu kez, gerginsem ellerimi ovuştururum; kafam düşüncelerle boğuşuyorsa bir kalemi parmaklarım arasında durmaksızın oynatırım ya da başımı avuçlarım içerisine alarak izlerim çevremi. Sinirliysem yumruk haline getirmişimdir ellerimi. Ellerim ruhumun aynasıdır sanki.
Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deneme
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 24

Deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır. Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum ^ da deniz insanlarını, Bodrum ^ u, Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını lirik bir dille anlatmıştır. Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevat Şakir Kabaağaçlı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Memduh Şevket Esendal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden değildir?

A
İçsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insanın anlatılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Biçim endişesiyle dizeye ve dile önem verilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ruh, ölüm, masal, mit temalarının yoğun olarak işlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirin soylu bir sanat olarak görülmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm akımının özelliklerine bağlı kalması
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 26

Yükseköğrenimini tiyatro tarihi ve dramatik edebiyat üzerine yapan sanatçı, tiyatro eleştirileri ve mizah yazıları yazdı. "Yağmur Dansı " adlı romanı dışında, eserleri oyun türündedir. "Deli " , "Bir Kilo Namus " , "Cengiz Han ^ ın Bisikleti " adlı oyunları olan sanatçı, gençlik anılarını "Gülerek " adlı kitapta topladı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turan Oflazoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Necati Cumalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Refik Erduran
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recep Bilginer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 27

Sabahattin Ali ^ nin taklitçi bir yazar olduğu görüşüne katılmıyorum. O, kendine özgü bir sanatçıydı muhakkak. Eğer Türk öykücülüğünü bir dağa benzetecek olursak en tepesinde olanlardan biri de odur kuşkusuz. Sanat eserinin bize getirdiği hava önemlidir. İşte Sabahattin Ali de havası olan özgün bir sanatçıdır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Benzetmeden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tartışmacı bir anlatım kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Değişik yapılı cümleler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun roman ve hikayesi için söylenemez?

A
Roman kahramanları genellikle içe kapanık ve karamsar insanlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu döneme kadarki Türk edebiyatında, Batılı anlamda en başarılı romanlar bu dönemde verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romanların büyük bölümünde mekan İstanbul dışıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Romanların dili, dönemin geleneğine uygun olarak Arapça- Farsça tamlamalarla yüklüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanlarda daha çok aile içi ve yakın çevre ilişkileri ele alınmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 29

(I) Esendal ^ ın edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilik, ele aldığı konuları büyük bir sadelikle işlemesidir. (II) Bu konular, yine sıradan insanların yaşamları çevresinde gezinir. (III) Öykücülüğe başladığı ilk yıllarda, dilde sadeleşmenin öncüsü olan Ömer Seyfettin ^ in izinden giden Esendal, ustalık döneminde de Maupassant tarzını sürdürür. (IV) Öykü ve romanlarında sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinde duran sanatçı; ev içi yaşam, aile ilişkileri, kahve, mahalle ortamı ile köylülük gibi temaları işler. (V) Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanında İbrahim Efendi ^ nin dokuz odalı bir ev alıp her odasını kiraya vererek geçimini sağlamaya çalışmasını anlatır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, Memduh Şevket Esendal ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 30

      I. Bir yargının birden çok anlama gelmemesidir.
      II. Anlatımda gereksiz sözcüklerin kullanılmamasıdır.
      III. Söylenenlerin kanıtlanabilir nitelikte olması, kişiye göre değişmemesidir.
     IV. Anlatımın yapmacıklıktan, gösterişten uzak olmasıdır.
Numaralanmış cümlelerde tanımlanmayan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesnellik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğallık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Açıklık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yalınlık
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Duruluk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 31

Aşağıdaki tanımlardan hangisi ayraç içindeki kavramla uyuşmamaktadır?

A
Varlıkları, soyut kavramları anlatan işaretler, sesler, sözcükler (gösterge).
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir dildeki sözcüklerde seslerin oluşumlarını, sözcükler içinde sıralanmalarını, değişmelerini inceleyen dilbilgisi dalı (sesbilgisi).
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İletişimde alıcının, göndericiye verdiği yanıt (bağlam).
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Başkasının sözünü hiç değiştirmeden kullanma yolu (doğrudan anlatım).
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir olayın, gözlemin sonucunu, bir durumu benzerlerinde de görme, gösterme (genelleme).
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 32

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır?

A
Türkiye ^ nin turizmdeki en büyük şansı, şaşırtıcı doğası ve sıcak insanlarıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçı, bu eserinde kuşak çatışmasının getirdiği sorunları başarıyla anlatmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İstanbul ^ un trafik sorununu çözmek için yapılan çalışmalar yetersiz kalıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ekonomik bunalımı anlatan kitabın son baskısı geçen ay yayımlandı.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kadınların yaşadığı sorunların çözülmesi hepimizi sevindirecektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 33

Türkiye ^ nin olimpiyatlarda, güreş ve halterden başka pek de dişe dokunur bir başarısı yoktu bugüne kadar. Fakat son yıllarda birçok aydınımızın da desteğiyle koşuda da yeni sporcular filiz vermeye başladı.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başarı kazanmaya başlamak
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Genç kuşaklar yetiştirmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yetenekleri geliştirmek için uğraş vermek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sporcu sayısını çoğaltmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yeni yeni teknikler keşfetmeye başlamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 34

(I)Halk edebiyatında, halkın dili kullanılır. (II)Sanatçı, yaşadıklarını dile getirdiği için bu edebiyat gerçekçi, somut bir edebiyattır.(III)Bu edebiyatta nesirden çok şiir türünde ürün verilmiştir.(IV) Her şiirin özel bir adı vardır; şiir ile müzik iç içedir. (V)Halk edebiyatı; aşık, anonim ve tekke olmak üzere üç kola ayrılır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 35

17. yüzyıl halk şairlerinden olan sanatçı, bütün şiirlerini din dışı konularda yazmıştır. Süsten ve gösterişten uzak, içten bir üslubu vardır. Şiirlerinde lirik öğeler ağır basmaktadır. Tüm şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
Bu parçada tanıtılan Halk edebiyatı ozanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köroğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dadaloğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dertli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Âşık Ömer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Karacaoğlan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 36

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Abdülhak Hamit Tarhan, sahneleme tekniğine uygun olmayan tiyatro eserleri yazmış, bu eserlerin konularını ve kahramanlarını yabancı ülkelerden ve tarihlerden seçmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Vefik Paşa Moliere ^ den yaptığı çeviri ve adaptasyonların yanında sözlük çalışması da yapmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türk edebiyatının ilk mizah dergisi olan Diyojen ^ deki yazıları ve Ayyar Hamza adlı oyunu Ali Suavi ^ nin ünlü olmasını sağlamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Namık Kemal, bir aile dramını anlattığı İntibah ^ tan sonra ilk tarihi roman olan Cezmi ^ yi yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Edebiyatımıza çeviri yoluyla giren roman, Nabizade Nazım ile köy yaşamına yönelmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 37

Bu romancımız, roman karakterlerini daha çok kadınlar arasından seçmiş, romanlarına onların psikolojilerini, iç dünyalarını yansıtmıştır. Roman dili yalın olmasına karşın, üslubu özensiz ve savruktur. Milli Edebiyat döneminin tanınmış yazarlarındandır. Türk edebiyatının en çok okunan, bilinen romanlarından biri olan "Sinekli Bakkal " da onun kaleminden çıkmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halide Edip Adıvar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Halide Nusret Zorlutuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 38

    Ben seni de sevmedim Adem

    Doğruyu duymak istiyorsun madem

    Alt tarafı bir elma yedik beraber

    Zehir zıkkım olsun bize bal badem

Yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatı görülmektedir?

A
Açık istiare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mecaz...“ı mürsel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Telmih
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hüsn...“i Talil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 39

Buhurizade Mustafa Itrî Efendi ^ nin doğum tarihi bilinmiyor. Rauf Yekta Bey, 1640 ^ a doğru doğduğunu tahmin ediyor. Itrî, İstanbul ^ da doğdu. Mükemmel musiki ve hanendelik öğrendi. Tasavvuf, edebiyat, Arapça, Farsça ve hat eğitimi aldı. Itrî ^ nin ölüm tarihi için Salim ^ in "1123 hududunda intikal eyledi. " kaydı, en doğrusudur.
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Biyografi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 40

Romantizme tepki olarak 19. yüzyılda ortaya çıkan bu şiir akımı, Eski Yunan ve Latin mitolojisinden yararlanmış, doğaya ve düşüncelere yönelmiştir. "Sanat, sanat içindir. " görüşüne dayanan bu akımda egzotik temalara da sıkça yer verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Parnasizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Egzistansiyalizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 41

                Lambada titreyen alev üşüyor

                Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban

Bu şiirin ilk dizesinde görülen edebi sanat aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Deli gönül bir sevdaya bağlandı
Bu sevda uğruna beyhude yandı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu dünyaya ait her yanlışa meraklı
Kendini dağıtmış, herkesten alacaklı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gülen yüzüme bakıp da sanmayın beni bahtiyar
Attığım her kahkahada binlerce gözyaşı var
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bir gün dedim: "İstemem artık ne yer, ne yar."
Çıktım süreli gurbete, gezdim diyar diyar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gözlerin iki siyah karanfil gibi
Gözlerini alsam yakama taksam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 42

Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içinde verilen adın getirilmesi yanlıştır?

A
Tanzimat edebiyatının başlangıcı 1860 ^ ta ---- gazetesinin yayımlanması kabul edilmiştir. (Tercüman...“ı Ahval)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk pastoral eser Abdülhak Hamit ^ in ---- adlı şiiridir. (Makber)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sözlük çalışmalarıyla ünlü olan ---- , Orhun Yazıtları ve Kutadgu Bilig üzerine çalışmalar da yapmıştır. (Şemsettin Sami)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat edebiyatında ilk edebi eleştiriyi ---- ile Namık Kemal yapmıştır. (Tahrib...“i Harabat)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi, yanlış Batılılaşmayı ---- romanında işlemiştir. (Felatun Bey ^ le Rakım Efendi)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?
A
Servet...“i Fünun ^ un yayımlandığı dönemde yazdığı şiirlerinde, sanat için sanat anlayışına uymuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubab...“ı Şikeste ve Haluk ^ un Defteri ^ nde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlk çocuk şiirlerinden olan Şermin ^ i, hece ölçüsüyle yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerinde yoğun olarak sembolizmin etkileri görülür.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirlerinde kişisel duygularının yanında toplumsal konuları da işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 44

---- önce Fecr-i Âti edebiyatına katılmış, sonra da I. Dünya Savaşı içinde "Yeni Lisan " ve "Milli Edebiyat " akımını benimseyerek bu akımın başlıca sanatçılarından biri olmuştur. Kendine has bir üslubu olan sanatçı, romanlarında Türkiye ^ nin Tanzimat ^ tan bu yana geçirdiği siyasal ve toplumsal evreleri işlemiştir. Örneğin, ---- adlı romanında Tanzimat ^ tan I. Dünya Savaşı ^ na kadar yetişme biçimleri, düşünceleri, ahlak anlayışları ve değer yargıları farklı olan üç kuşak arasındaki çatışmalar anlatılmaktadır; ---- adlı romanında ise Türkiye ^ nin hükümet merkezinin üç dönemi anlatılmıştır.
Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Halide Edip- Vurun Kahpeye- Ateşten Gömlek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri- Kiralık Konak- Ankara
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Refik Halit- Sürgün- Memleket Hikayeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yakup Kadri- Sodom ve Gomore- Bir Sürgün
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Reşat Nuri- Yaprak Dökümü- Damga
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 45

Aşağıdakilerin hangisinde "İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı " na ilişkin eserlerle ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A
Kutadgu Bilig, edebiyatımızın ilk mesnevisidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Atabetü ^ l Hakayık, bir öğütler kitabıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan ü Lügati ^ t Türk, Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Divan...“ı Hikmet, edebiyatımızda aruzla yazılmış ilk eserdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Muhakemetü ^ l Lugateyn ^ le Türkçenin; kavramları, anlam inceliklerini anlatmada Farsça ^ dan elverişli olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 46

Akşam saatlerinde, çocuklar başlarının üzerinde tepsilerle fırınlardan dönerlerken, Fırat kor olur akardı. Her hali başkadır Fırat ^ ın. Tutkundurlar ona. Bakışına, gülüşüne,o salınarak gidişine. Onunla yatar, onunla kalkarlardı. Onulmaz acılarda bile tek sığınaklarıydı. Korkarlardı, kızacak köpürecek diye. Kara sevdalıları, acılı anaları alacak diye. Sevindi mi çiçeklenir, mis kokarlardı köyce. Selamları başka türlü olurdu, sohbetleri, düşleri başka.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A
Öykülemeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kişileştirmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söyleşmeye bağlı anlatıma
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Öznel anlatıma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birden çok duyuyla elde edilen ayrıntıya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 47

Öğretmenleri, Sevgi ^ nin dürüst ama çalışkan olmadığını söylüyorlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özne- yüklem uyumsuzluğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yardımcı eylem eksikliği
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Nesne- yüklem uyumsuzluğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tamlayan eksikliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gereksiz bağlaç kullanımı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 48

      Yaşamak şakaya gelmez,

      Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın

      Bir sincap gibi mesela,

      Yani, yaşamının dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,

      Yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Serbest nazma örnek gösterilebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Teması, yaşama duyulan bağlılıktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatımı pekiştirmek için benzetmeden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İmgelerle, dilin alışılmış kalıplarının dışına çıkılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Üslup, söylev edası taşımaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 49

Bir şair şiire başkalarını taklitle başlar, şiire yoğunlaştıkça çiğnenmiş yoldan uzaklaşır, kendini bulur. Kendini aşan bir şair başkasına benzememekle de yetinmemeli. Aynı yolu tutturup sürekli aynı çizgide gitmek de şairi köreltir. Şair değişen, değişikliği yeterli bulmayan bir yol izlemelidir.
Bu parçada şairden beklenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgünlük
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kalıcılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tutarlılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yalınlık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçekçilik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 50

    Elif ^ in uğru nakışlı

    Yavru balaban bakışlı

    Yayla çiçeği kokuşlu

    Kokar Elif Elif diye

Bu dörtlük biçim ve içerik olarak incelendiğinde aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Koşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şathiyye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Semai
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Devriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 51

     Bir zafer müjdesi burada her isim
     Yekpare bir anda gün, saat, mevsim
Bu dizelerdeki uyak türü, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A
Bir çoban parçasısın, olmasan bile koyun
Daima eğeceksin başkalarına boyun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ey kumrulu bahçem, sümbüllü bağım
Ey bülbüllü derem, mineli dağım
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bilmem ki adını onun kim saklar
Besbelli üşütür soğuk topraklar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dolansın yiğitler köşe bucakta
Bir savaş edelim kelle kucakta
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk
Soğuk bir mart sabahı buz tutuyor her soluk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 52

      I.  Bütün bu cıngıldaklar
          Pencerenin ağzına asılı
          Bütün bu fırıldaklar
          Bütün bu pervaneler
          Bütün bu değirmenler
          Bütün bu uçurtmalar ve uçaklar
          Poyrazın doğrultusunda...

 II.  Yuvarlanan yıldızlar içinde saçlarımız,   
      Boylarımız büyür usul usul;
     Duyulmasın diye gürültüler uykularda     
     Yağmurlar yağar geceleri.
II. Yeni şiirinin biçim ve anlam özelliklerini yansıtan bu iki parça incelendiğinde II. Yeni şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş amaçlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sürrealizmin etkisindeki bu şiirlerde konuşma dilinin söz değerlerinin dışına çıkılmamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ahenk, ölçü ve uyakla değil; sözcük tekrarları ve anlatım özellikleri ile sağlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirin bir öykü anlatma aracı olmadığı düşünüldüğü için konu ve olay şiirden atılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Şiir için şiir" anlayışıyla erdem, ahlak, toplum gibi konular şiirin dışında tutulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 53

I. Parnasizm ve klasisizm akımları dönemin ürünlerini etkilemiştir.

II. Bu dönem sanatçıları bireysel konulara eserlerinde yer vermişlerdir.

III. Roman ve hikaye alanında teknik ve estetik açıdan olgun ürünler verilmiştir.

IV. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Muallim Naci bu dönemin sanatçılarıdır.

V. Genellikle aruz ölçüsü kullanmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Tanzimat edebiyatının II. dönemine ilişkin değildir?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 54
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kişinin iç dünyasına özgü nitelikler " ağır basmaktadır?
A
Genç, ince, uzun boylu, gözlüklü, güleç yüzlü bir insandı yeni arkadaşımız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Esprileri, çocuksu saflığı, merhameti, sevgisiyle o hep aramızda yaşayacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Arkasına topladığı gür siyah saçları, sert bakışları karşısındakinde ulaşılmazlık duygusu uyandırıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konuşurken eli kolu oynar, gözleri canlanır, zaman zaman heyecandan sesi çatallaşırdı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bizi bu kır evinde yaşlıca, şişman, gün görmüş bir adam karşıladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 55

"Çağdaş Türk şiirindeki yerinizi bize anlatabilir misiniz? " sorusuna usta Ozan şu yanıtı verdi: "Çağdaş Türk şiiri orkestrasının bir üyesiyim. Zaman her şeyi yerli yerine oturtacak. Bu orkestrada şef de solist de öteki üyeler de aynı derecede önemlidir. "
Şairin yanıtından aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A
Zaman en doğru değerlendirmeyi yapar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çağdaş Türk şiiri birçok ozanın katkısıyla oluşmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her ozan bu şiir için önemlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir ulusun şiirini tek ozan belirleyemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her şair yerini kendisi belirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi "Milli Edebiyat " akımının benimsendiği temel ilkelerden biri değildir?

A
Türkçeye yerleşen yabancı sözcüklerin bütünüyle ayıklanmasına çalışma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yazı dili ile konuşma dili arasındaki uçurumu kapatma yazı dilinde İstanbul ağzını esas alma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Değişik alanlarda kullanılan yerleşik yabancı terimlerin kullanılmasına devam etme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçe karşılığı olan yabancı sözcüklere eserlerde yer vermeme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aruz bırakılıp hece ölçüsü ve ulusal nazım birimi olan dörtlüğü kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
56 tamamladınız.