Melih Cevdet Anday Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Melih Cevdet Anday Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Ankara Hukuk Fakültesi, daha sonra DTCF’ye gir­di ancak öğrenimine devam etmedi. 1938 yılın­da sosyoloji alanında öğrenim görmek amacıyla Belçika’ya gitti.

Tercüman, Büyük Gazete, Tanin ve Cumhuriyet ga­zetelerinde fıkra (Yaşar Tellidere takma adıyla) ve deneme yazdı; anılan gazetelerin sanat ve edebiyat sayfalarını yönetti.

Melih Cevdet Anday şiire öteki Garipçiler gibi lise sıralarındayken başladı. Daha sonra Orhan Veli ve Oktay Rifat’la Garip ilkeleri doğrultusunda şiirler yayımladı. Fakat Melih Cevdet, Garip’in ilkelerinin öngördüğü biçimde geleneksel şiirden büsbütün kopmadı.

Rahatı Kaçan Ağaç kitabından başlayarak vezin ve kafiyenin ses imkânlarından yararlandığı olur.

Melih Cevdet’in şiirindeki dönemeçlerden biri 1947- 1949 arasında yazdığı ve 1952’de yayımladığı Telg­rafhane şiir kitabıdır. Artık toplumsal konular, şairin topluma karşı sorumluluğu ve çağa tanıklık etmenin getirdiği bilinç yükü şairin sanatını yeniden biçim­lendirir.

Toplumsal sınıf bilincinin değişik yansıma ve çağrı­şımlarını işlediği Yan Yana (1956) şiir kitabı TCK’nin 142. maddesine aykırı bulunarak toplatılır. Yan Ya­na’daki şiirleriyle Melih Cevdet geleneksel şiirin bir­takım kurallarına yeniden döner.

1962’de Kolları Bağlı Odysseus kitabında mitoloji­den yararlanarak imge yüklü, değişik çağrışımlara açık fakat ilk okuyuşta kendini ele vermeyen kapalı bir şiir dünyası kurar. Mitolojik kahramanların dram ve trajedileriyle çağın arasında bir ilişki kurulur.

Melih Cevdet Anday, şiirlerine duygudan ziyade aklı işlemeyi tercih eder. Akılla okunan bir şiirin peşin­dedir. en baştan itibaren materyalist dünya görüşü­nü benimsemiş ve sanatını da bu yönde kurgula­mıştır. Bu yüzden lirizmi zayıftır.

Zor anlaşılma soyutlama ve gönderme dünyası sı­radan okura kapalı bir şiir yazmıştır.

Çok yönlü bir kişiliği olan Anday sadece şiir alanın­da kalmamış roman, oyun, deneme, anı gibi değişik türlerde başarılı ürünler vermiş, bu arada çeviriler yapmıştır.

Eserleri

Şiir

• Garip (1941) (O.Rıfat ve M.Cevdet ile bir­likte)

• Rahatı Kaçan Ağaç (1946)

• Telgrafhane (1952)

• Yanyana (1956)

• Kolları Bağlı Odysseus (1963)

• Teknenin Ölümü (1975)

• Sözcükler (1978)

• Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (1982)

• Tanıdık Dünya (1984)

• Güneşte (1989)

Deneme

• Doğu-Batı (1961)

• Konuşarak (1964)

• Gelişen Komedya (1965)

• Yeni Tanrılar (1974)

• Sosyalist Bir Dünya (1975)

• Dilimiz Üstüne Konuşmalar (1975)

• Maddecilik ve Ülkücülük (1977)

• Yasak (1978)

• Paris Yazıları (1982)

• Açıklığa Doğru (1984)

• Sevişmenin Güdüklüğü ve Yüceliği (1990)

• Yiten Söz (1992)

Oyun

• İçerdekiler (1965)

• Mikado’nun Çöpleri (1967)

• Dört Oyun (1972)

• Ölümsüzler

Roman

• Aylaklar (1965)

• İsa’nın Güncesi

• Raziye (1975)

• Yağmurlu Sokak (1991)

• Dullar Çıkmazı

Anı • Akan Zaman Duran Zaman (984)
Gezi • Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan (1965)

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.