“Mı/Mi” Edatının Özellikleri ve Kurduğu Anlam İlgileri Nelerdir?

Mi (soru) edatı:

Eylemden ya da ad soylu sözcüklerden sonra gele­rek onlara ilişkin soru anlamı oluşturur. Kendinden önce­ki sözcüklerin kalınlık, incelik, düzlük, yuvarlaklık ses özelliklerine uyar.

Geldi mi?

Okuyor musun?

Baktı mı?

“-mi” soru edatı soru anlamı dışında şu anlamları sağlar.

  1. İkileme kurar: güzel mi güzel
  2. Koşul anlamı: Çalıştı mı yapar.
  3. Kesinlik anlamı: Seni sevmez olur muyum?
  4. Övgü, olumlama: Şu cana yakınlığı yok mu?
  5. Sızlanma, olumsuzlama: Şu düşüncesizliği yok mu?
  6. Bir şeyden etkilenilmediğini gösterebilir: Kocaman taşı, bana mısın demedi, kaldırdı.
  7. Zaman anlamı: Geldi mi beni arar.
  8. Neden-sonuç: Çalıştın mı başarılı olursun.