Milli Edebiyat – 1 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat – 1 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat - 1

Tebrikler - Milli Edebiyat - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şiir yayınlamaya Servetifünun döneminde başlayan milliyetçi, halkçı ... bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı; konularını toplum dertlerinden, sosyal-epik hayat sahne­lerinden aldı. Uyarıcı-öğretici şiirler yazdı. Türk şairi, milli şair diye anılır. "Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri " en bilinen kitaplarıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

 

A
Ali Canip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Emin
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mehmet Akif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Faruk Nafiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz

Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken

Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz.

Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait bu dörtlükte Milli Edebiyat döneminin özellikle hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 

A
Şiirde hece ölçüsü kullanımının yaygınlaştırılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Edebi ürünlerde Anadolu, halk ve sorunların ele alınması gerektiği
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Dilde sadeleşme hareketinin önemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yarar¬lanmanın gerekliliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Toplum için sanat ilkesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

- Şiirde hece ölçüsü ve halk şiiri nazım biçimleri kullanılmalıdır.

- Şiir, roman ve hikayede Anadolu ve yaşamı esas alınmalıdır.

- Dil sadeleşerek, yabancı kelimelerden kurtarılmalıdır.

- Türkçe dilbilgisi kuralları uygulanmalıdır.

Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?

 

A
Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Servetifünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milli Edebiyat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Ziya Gökalp için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Mistisizme kayan duygulu karakter yapısının yanı sıra devrimci, mücadeleci bir sanat yanı vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Toplumsal kurumlarımızın tümünün Batı'ya göre düzenlenmesi ve kültür yoluyla ulusal birliğin sağlanması görüşündedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milli Edebiyat'a (özellikle) düşünceleriyle katkıda bulunmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçülük akımının öncüsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düzyazının yanında, nazmı da kullanarak didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar kaleme almıştır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Diyarbakır doğumludur. Türkçülük akımını sisteme bağlayan yazardır. Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde yazdı. İslam öncesi Türk tarihiyle ilgilendi. Emile Durkheim'den etkilenerek sosyoloji çalışmaları yaptı.

Paragrafta anlatılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A
Ziya Gökalp
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Dünya edebiyatında "Maupassant tarzı " ve "Çehov tarzı " olarak bilinen hikaye anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri olarak; ... ile ... sayılmıştır.

Bu parçanın sonunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
S. Faik Abasıyanık, Yaşar Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
R. Halit Karay, Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

1911 yılında Selanik'te ... dergisi yayımlandı. Bu derginin kurucu ve yazarlarından ..., Türk edebiyatının millileştirilmesi görüşünü ortaya attı ve dergininin ilk sayısında ...  başlığıyla imzasız bir yazı yayımladı. Bu gelişmeler genel olarak Ulusal Edebiyat'ın başlangıcı olarak kabul edilir.

 Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Türk Yurdu- Ömer Seyfettin- Yeni Lisan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Genç Kalemler- Mehmet Emin- Halka Doğru
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milli Mecmua- Ziya Gökalp- Yeni Lisan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Genç Kalemler- Ömer Seyfettin- Yeni Lisan
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Türk Yurdu- Mehmet Emin- Halka Doğru
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Milli Edebiyat ile Fecriati' nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sembolizm akımından etkilenmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçıların aynı ekolden gelmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eserlerde toplum sorunlarına duyarlılık gösterilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerinin daha çok bireysel temaları içermesi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Batı edebiyatını yakından takip etmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Hikayemizde kahraman bir Osmanlının İran Şahı'na elçi olarak gitmesi ve orada oturması için altına bir minderin verilmeyişi karşısında milyonlar değerindeki kavuğunu yere sererek gösterdiği yiğitlik ve cömertlik anlatılır.

Ömer Seyfettin'e ait yukarıda açıklaması verilen hikaye aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A
Eski Kahramanlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Pembe İncili Kaftan
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Topuz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başını Vermeyen Şehit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Asilzadeler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Fecriati topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçti. Aruzu bırakarak heceyle şiirler yazdı. Şairliğinden çok, edebiyat tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla tanındı. "Geçtiğim Yol " ve "Türk Edebiyatı Antolojisi " adlı iki önemli eseri ön plandadır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

 

 

A
Ali Canip Yöntem
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat'ın temsilcilerinden biri değildir?

A
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Akif
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ali Canip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fuat Köprülü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Yazarın en başarılı romanı, önce İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiği ........ ' dır. Realist özellik­ler gösteren eserde Rabia adlı kadın kahra­man görülür. Mahallede Karagöz oynatan ve Kız Tevfik denen birinin kızı olan Rabia eser sonunda, kendisine aşık olup Müslüman olan İtalyan Pregrini ile evlenir.

Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Sinekli Bakkal
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kalp Ağrısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nur Baba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yeni Turan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.