Servet-i Fünun / Fecr-i Ati – 6 (Online-Test Çöz)

Servetifünun / Fecriati – 6 (Online-Test Çöz)

Servet-i Fünun / Fecr-i Ati - 6

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?

A
Sembolist bir şair olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kapalı anlatımı yeğlemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hayale ve ahenge önem vermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nazım biçimi olarak terzarima ve soneyi seçmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tüm şiirlerini aruzla yazması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Halit Ziya'nın en başarılı romanı sayılır. Hazır yiyici, eğlenceye, alafranga yaşayışa düşkün bu insanların bir işte çalıştıkları görülmez. Bihter 'in kocası Adnan Beye, akraba Behlül'e ilişkiye girerek ihaneti; Behlül 'ün Adnan Bey' in kızıyla evlenme niyeti üzerine, Bihter'in intikam hırsıyla intiharı, eserin realist çehresinin izlerini taşır. "

Paragrafta tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşkı-ı Memnu
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kırık Hayatlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kırk Yıl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mai ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

       -      Hüseyin Rahmi Gürpınar 

        -      Y. Kadri Karaosmanoğlu

        -      R. Halit Karay

        -      Hamdullah Suphi

Yukarıda verilen sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fecriati bildirgesinde bulunup sonradan bağımsız ya da Milli edebiyata dahil olarak ürün vermeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dini ve ahlaki konuları eserlerinde her yönüyle işlemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milliyetçilik akımının başını çekmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanat sanat içindir, anlayışla eser vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak alır. Fransız sembolistlerine yakınlığıyla bildiğimiz şair, Piyale isimli eserinin önsözünde ----"  Şiirin anlamı kapalı olmalı, musikili olmalı. " der. Şair, resmin, bilhassa renk zevkini şiirine katmıştır. "

Tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Haşim
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Türk edebiyatının en tanınmış ve ilk psikolojik romanı olan ..., kişi sayısı az, olayın basit olduğu bir romandır. Ancak ..., ustaca ruh çözümlemeleri yapmıştır.

Parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Kiralık Konak- Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hasan Mellah- A. Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mürebbiye- Hüseyin Rahmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eylül- Mehmet Rauf
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Zehra- Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem'e ait değildir?

A
Muhsin Bey ve Şemsa adlı eserler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çok Bilen Çok Yanılır ve Vuslat adlı tiyatrolar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Makber adlı şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"Her güzel şey şiirdir." sözü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Talim-i Edebiyat, Takdir-i Elhan adlı edebiyat çalışmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Tevfik Fikret'in toplumu ve vatancı şairliğinin olgun ve güçlü örneği olarak kabul edilen eseridir. Vatanın kötü yöneticiler elinde çektiği sıkıntıları eleştirel bir üslupla anlattığı bu şiirlerinde şairin bu durum karşısında umudunu yitirmediği sezinlenir.

Özellikleri verilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih-i Kadim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rübabın Cevabı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Rubab-ı Şikeste
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Haluk' un Defteri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şermin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

         I.    Sanat, şahsi ve muhteremdir.

         II.    Sanat toplum sorunlarına alet edilemez.

        III.    Servetifünuncuların edebiyatı ulaştırdıkları seviye korunmalıdır.

        IV.    Özellikle Doğu'nun edebiyatı iyi kavranmalı ve halka tanıtılmalıdır.

         V.    Edebiyatın önemi ve ciddiyeti halka anlatılmalıdır.

Numaralanmış görüşlerden hangi ikisi Fecriati edebiyatına ait olamaz?

A
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Servetifünun düzyazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tanzimat'la, düzyazının gelişmesinde önemli payı olan gazetenin yerine Servetifünun'da dergi aldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatım teknikleri Tanzimat edebiyatına göre gelişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romanlarda konu, aşk ve aile sorunlarıyla sınırlandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizmin ve natüralizmin açık etkileri görüldü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Roman dili, öykü diline göre daha sadeleştirildi.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in eserleri arasında yer almaz?

A
Rubab-ı Şikeste
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rübabın Cevabı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şermin
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kırık Hayatlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Haluk'un Defteri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

         I.    Yüklemi başa ve ortaya alarak devrik cümle kurar.

         II.    Soru ve ünlem cümlelerini bolca kullanır.

        III.    Çok sade yazar.

        IV.    Ara söz ve ara cümleleri bolca kullanır.

         V.    Eksiltili cümleler kullanır.
Halit Ziya'nın üslubuyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun dö­neminde düzyazıyla ilgili bir özellik olamaz?

A
Cümleler, bağlaçlarla uzatıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yüklem sondan başa doğru kaydırıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazı dili konuşma diline yaklaştırıldı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Eylem cümleleri yanında ad cümlelerine de yer verildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Konuşma cümlelerinin arasına çeşitli ünlemler serpiştirildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.