Servet-i Fünun / Fecr-i Ati – 5 (Online-Test Çöz)

Servetifünun / Fecriati – 5 (Online-Test Çöz)

Servet-i Fünun / Fecr-i Ati - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yazar, bu eserinde alafranga yaşayışa özenen Bihter Hanım'ın kendinden yaşça büyük olan Adnan Bey'le evlenmesini, ancak Adnan Bey'in yeğeni olan Behlül adlı gençle birbirle­rine aşık olmalarını anlatır. Züppe bir genç olan Behlül, Bihter Hanım'ı sonunda kandırır; ancak Adnan Bey'in kızı Nihal durumu fark ederek babasına bildirir. Adnan Bey'in durumu öğrendiğini anlayan Bihter canına kıyar.

Paragrafta anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eylül- Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Handan- Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aşk-ı Memnu- Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İntibah- Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Salon Köşelerinde- Saffeti Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

O her şeyi "hayal havuzunun sularında seyretmiş ve onları renkli bir akis olarak " görmüştür. Şiirde musikiye değer vermesi de onu sembolizme yaklaştırır. Kelimelerde musiki araması, sanatçıyı sözcük seçiminde titizliğe götürür. Beğendiği sözcüklerin yabancı olup olmamasını düşünmeden onları şiirde kullandı.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?

A
Bize Göre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ferda-yı Garam
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Göl Saatleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Piyale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gurabahane-i Laklakan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

         I.     "Sanat, sanat içindir. " görüşü

         II.    Anlaşılması zor, kapalı bir anlatımın olması

        III.    Ağır bir dilinin olması

        IV.    Katı kurallarının olması

         V.    Şiirde parça bütünlüğünün esas tutulması

Divan edebiyatı ve Fecriati dönemi karşılaştırılırsa numaralanmış maddelerden hangisi ortak özellik olmaz?

A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Tevfik Fikret'in çocuklar için 8' li hece ölçüsüyle kaleme aldığı bu eser, çocuk edebiyatının ilk ve en güzel örneklerinden biri olarak kabul    edilmektedir. Fikret burada, şiir yoluyla çocuk­ları eğlendirerek eğitmek, onların sanat zevkini geliştirmek, okuma arzusu uyandırmak, müzik­le ilgilenmelerini sağlamak ve tabiata bakma zevkini aşılama ister.

Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih-i Kadim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubab-ı Şikeste
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Haluk'un Defteri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şermin
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Rübabın Cevabı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedi­de'nin şiir özellikleri arasında yer almaz?

A
Daha çok bireysel konuları işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan şiirinde bile bulunmayan kelime ve terkipler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirde cümle hakimiyeti vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Göz için kafiye" anlayışı benimsenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Batı'dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

        -      Dönemin hikaye ve roman temsilcisidir.

        -      Türk romanına Batılı bir hava vermiştir.

        -      Dili oldukça ağırdır.

        -      Romanlarını realist, natüralist anlayışla yazmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Edebiyat-ı Cedide yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Saffeti Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Şair ne bir hakikat habercisi ne bir belagatlı insan, ne de bir kanun koyucudur. Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, duyulmak için vücuda getirilmiş, musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakın bir dildir. Şiir nesre çevrilemeyen nazımdır. Şiir hikaye değil sessiz bir şarkıdır. " Bu sözlerden; şiirde anlamın değil, söyleyişin önemli olduğunu ve şiirin bir ses güzelliği oluşturmak için yazılması gerektiğini çıkarmaktayız.

Yukarıda düşünceleri verilen sanatçı ve ait olduğu edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret- Servetifünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Haşim- Fecriati
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ziya Osman- Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cenap Şehabettin- Servetifünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Orhan Veli- Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Ahmet Haşim,

          I.    Türk edebiyatının en büyük sembolist şairidir.

         II.    Şiirlerini aruzla yazmakla beraber, heceyle "Piyale " adlı kitabını yazdı.

        III.    Şiirlerinde hayale ve ahenge büyük değer verdi.

        IV.    Dış dünyaya ait gözlemlerini bir prizmadan geçirerek değiştirip süsleyerek yazdı.

         V.    "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar " isimli yazısı sağlıklı bir poetikadır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

        -      Romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermez.

        -      Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir. Gerçek konuşma onunla başlamıştır.

        -      İstanbul'daki günlük yaşamın canlılığını ve sıcaklığını romana ilk o taşımıştır.

        -      Diğer Edebiyat-ı Cedidecilerden farklı, bağım­sız bir yol izlemiştir.

        -      "Şık, Gulyabani " önemli eserleridir.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Rahmi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Reşat Nuri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halit Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Hikmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf 'un romanlarından biri değildir?

A
Son Yıldız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ferda-yı Garam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Genç Kız Kalbi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nimetşinas
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, Türk edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A
Edebiyat-ı Cedide döneminde Batı'dan alınmış nazım biçimleri de kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre'dir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebiyat-ı Cedide döneminde tiyatro türü yaygın değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat ikinci dönem sanatçılarında romantizm akımının etkileri görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevfik Fikret Edebiyat-ı Cedide'nin anı türünde de örnek vermiş bir sanatçısıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.