Servet-i Fünun / Fecr-i Ati – 4 (Online-Test Çöz)

Servet-i Fünun / Fecr-i Ati - 4

Soru 1

Servet-i Fünûn roman ve hikayesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bu devir yazarları realizm ve natüralizm etkisi altındadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eserler teknik yönden kuvvetlenmiştir; gereksiz tasvirler yapılarak ya da konu dışı bilgi verilerek olayın akışı durdurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olup bitenler kahramanların gözüyle değil, yazarın gözüyle anlatılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Romanlarda olaylar genellikle İstanbul ^ da geçer. Hikayelerde ise İstanbul dışına çıkılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti bildirgesine imza atanlardan biri değildir?

A
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Refik Halit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fuat Köprülü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Gökalp
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Ha­şim ^ e ait değildir?

A
Altın Işık
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Göl Saatleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bize Göre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gurabahane-i Laklakan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Piyale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

      Servet-i Fünûn ^ a bağlı olmakla birlikte Namık Kemal geleneğini devam ettiren, duygu ve düşüncelerini canlı, ateşli, renkli bir dille anlatan kuvvetli bir nesir sanatçısıdır. Nesri şiirlerinden çok daha güçlü sayılır. Türklüğe hayran bir toplumcudur. Gençlik şiirlerini topladığı "Gizli Figanlar " , Bağdat Valisi olduğu sırada, oraların elimizden çıkışına ağlayan bir çeşit ağıt kitabı sayılan "Firak-ı Irak " , nesirler karışık şiirlerinin toplandığı "Malta Geceleri " , Vatan, Kahramanlık konularını işleyen nesir eserleri, "Batarya ile Ateş, Tarihin Yılan Hikayesi, Çal Çoban Çal " önemli eserleridir.

      Yukarıda tanıtılan Servet-i Fünûn sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Süleyman Nazif
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ali Ekrem Bolayır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

      Eserde basit bir aşk olayı ele alınır ve aşkın güzelliği dile getirilir. Suat Hanım kocası Süreyya ^ yı çok sever. Ancak kocası tarafından çoğu kez yalnız bırakılan kadınla, kocasının arkadaşı Necip arasında gizli bir aşk sürer gider. Eser sonunda Suat Hanım ile Necip bir yangında yanarak ölürler.

      Paragrafta anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eylül- Mehmet Rauf
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sergüzeşt- S. Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mai ve Siyah- H. Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vurun Kahpeye- H. Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürgün- R. Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

      Mithat Cemal Kuntay ^ ın bir eseri için; romanın­dan bir küf kokusu gelir burnuma diye bahse­den şair, devamında ise şöyle der: Yazar göz­lerini hep bir kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler... Şairin bu sözlerinden İstanbul ^ u yerden yere vurduğunu söyleyebiliriz.

      Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirinde İstanbul ^ u bu parçada verilen taraflarıyla tahlil etmeye çalışmıştır?

A
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Siret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Süleyman Nazif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Sanatçının hayatının sonlarına doğru, yazdığı bu şiir kitabında çocuklar için hece ölçüsüyle kaleme alınmış şiirler vardır.

Yukarıdaki eser ve şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyale- Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeni Hayat- Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şermin- Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şerare- Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sahra- A. Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

      Aruz ölçüsünün sürekli kullanılan kalıplarının bozulmasıyla ve değişik aruz kalıplarının bir arada bulunmasıyla yazılan şiirlerin nazım şeklidir. Edebiyat-ı Cedide şairlerinin, Fransız sembolistlerinin özgür nazım ile yazdıkları şiirleri örnek alarak şiirimize uyguladıkları bu şeklin en başarılı örneklerini Cenap Şehabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim vermiştir.

      Yukarıda tanıtılmaya çalışılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Triyole
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Terza Rima
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Balad
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Serbest Müstezat
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sone
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

         I.     Mai ve Siyah

         II.    Son Yıldız

        III.    Aşk-ı Memnu

        IV.    Ferdi ve Şürekası

         V.    Eylül

Yukarıda numaralandırılmış romanlardan hangi ikisi farklı bir sanatçıya aittir?

A
I ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II ve V
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Servet-i Fünûn şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Türkçe, aruza başarıyla uygulandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edildi.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cümleler dize sonunda bitirilmedi, dize ortasında başlayıp birkaç dize boyunca süren, başka bir dizenin ortasında biten cümleler kullanıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kulak kafiyesi anlayışına göre şiirler yazıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Toplumsal konular şiire giremedi, yaşamdan alınan sıradan olaylar, bireysel duygular, aşk, inziva temaları işlendi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti sanatçı­larının yapmak istedikleri arasında yoktur?

A
Batı ^ yı günü gününe takip etmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Genç sanatçıların yetişmelerini sağlamak için zengin bir kütüphane kurmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batı ^ daki birçok eseri Türkçeye kazandırmak için dil komisyonu oluşturmak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplum için sanat yapıp eserlerini halka hizmet için hazırlamak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Edebiyat ve fikir konularında konferanslar vermek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Fecriati Topluluğunun Dağılışı

FECRİATİ TOPLULUĞUNUN DAĞILIŞI