Servet-i Fünun / Fecr-i Ati – 3 (Online-Test Çöz)

Servetifünun / Fecriati – 3 (Online-Test Çöz)

Servet-i Fünun / Fecr-i Ati - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecriati topluluğundandır?

A
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Haşim
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Orhan Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaşar Nabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Rahmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Tanzimat ve Servetifünun edebiyatıyla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A
Tanzimat'ta toplumsal; Servetifünun'da bireysel konular ağırlıklıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tanzimat'ta dilde sadeleşme cereyanı varken, Servetifünun'da böyle bir durum yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanzimat'ta tiyatro önemli bir yer tutarken, Servetifünun'da ihmal edilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat romanında realizm; Servetifünun'da ise romantizm akımının etkileri vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tanzimat'ta sanatçılar halkı eğitmeyi amaçlamıştır; Servetifünun'da böyle bir amaç güdülmemiştir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Tevfik Fikret, ... adlı kitabında oğlunun kişiliğinde, istediği neslin özelliklerini, onlara verdiği öğütleri anlatmıştır. Buradaki şiirler sanat için sanat prensibinden toplum için sanata doğru yol aldığını gösterir.

 Parçadaki boşluğa getirilmesi gereken Tev­fik Fikret eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rubab-ı Şikeste
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Haluk'un Defteri
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Rübabın Cevabı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tarih-i Kadim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Haluk'un Amentüsü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özellikleri arasında sayılamaz?

A
Divan edebiyatı beyit geleneği devam etti.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Nazım, nesre yaklaştırıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan edebiyatı nazım biçimleri tamamen bırakıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fransız şiirinden alınan sone, terzarima kullanıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Genellikle aruz ölçüsü kullanıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

        -      Sanatın sanat için yapılması

        -      Şiirde sembolizm ve parnasizm, romanda  realizmin etkisinde kalınması

        -      Fransız edebiyatını taklit ederek Fransızcadan çeşitli kavramlar tercüme edilmesi

        -      Batı 'dan alınma sone ve terza-rima nazım biçimlerinin kullanılması

Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?

A
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Servetifünun
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cumhuriyet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Edebiyat-ı Cedide döneminin gezi yazısı türünde eser veren sanatçısı kimdir?

A
Hüseyin Suat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cenap Şehabettin
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halit Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf'a ait bir roman değildir?

A
Kan Damlası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Define
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şıpsevdi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdaki romanlardan hangisinin yazıldığı dönem diğerlerinden farklıdır?

A
Henüz On Yedi Yaşında
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mai ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir Ölünün Defteri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aşk-ı Memnu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden biridir?

A
Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dil oldukça yalın duruma getirilmeye çalışılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Nazım nesre yaklaştırılarak anlamı, beytin dışına çıkarılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Sanat toplum içindir" ilkesinden hareketle toplumsal sorunlara yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bütün güzelliği yerine parça güzelliği temel alınmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Edebiyatımızda beyanname ile kurulan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Servetifünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fecriati
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.