Servet-i Fünun / Fecr-i Ati – 2 (Online-Test Çöz)

Servetifünun / Fecriati – 2 (Online-Test Çöz)

Servet-i Fünun/Fecr-i Ati - 2

Tebrikler - Servet-i Fünun/Fecr-i Ati - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya'ya ait bir roman değildir?

A
Ferdi ve Şürekası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nemide
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aşk-ı Memnu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kırk Yıl
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mai ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

I. Hac Yolunda: Gezi

II. Evrak-ı Eyyam: Makale

III.   Yalan: Tiyatro

IV. Körebe: Deneme

V. Tiryaki Sözleri: Sohbet

Cenap Şehabettin'e ait yukarıda numara­lanmış eserlerden hangilerinin türü yanlış belirtilmiştir?

 

 

A
II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV ve V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

-    Üçer dizelik bentlerle kuruludur.

-    İlkin İtalyan edebiyatında görülmüştür.

-    Servetifünun döneminde bir kez Tevfik Fikret tarafından kullanılmıştır.

-    Dante'nin İlahi Komedya'sı bu nazım şekliyle yazılmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A
Balad
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sone
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Özgür koşuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Terza Rima
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Serbest Müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Tevfik Fikret ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Bireysel konuların yanında toplumsal yaşantıyı yansıtan şiirler de yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Parnasizmden etkilenmiş ve şiirler yaz¬mıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan şiirindeki beyit ve mısra disiplinini kırmış, anlamı birkaç mısraya yaymıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yaygın olarak heceyi kullanmış ve başarılı olmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çocuklar için "Şermin" adlı bir şiir kitabı hazırlamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Servetifünun döneminde biri roman ve hika­yede, diğeri şiirde en büyük olma unvanına sahiptir. Daha sonra yetişen sanatçılara eserleri ve görüşleriyle örnek teşkil ettiler.

Parçada sözü edilen yazar ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hikmet- Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Rauf- Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halit Ziya- Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halit Ziya- Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mehmet Rauf- Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Servetifünun neslinin en güçlü şairidir. Eserlerinde toplumsal konulara yer vermiştir. Özellikle İttihat ve Terakki iktidarı beklenen rahatlığı ve huzuru sağlayamayınca o bunlara cephe almış ve "Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru " şiirlerini yazmıştır.

Yukarıda tanıtılmaya çalışılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A
Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Süleyman Nazif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde tümüyle Servetifünun sanatçıları birlikte verilmiştir?

A
Cenap Şehabettin- Ahmet Haşim-Halit Ziya- Hüseyin Cahit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hüseyin Rahmi- Hüseyin Suat-Yahya Kemal- Ali Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halit Ziya- Tevfik Fikret-Cenap Şehabettin- Hüseyin Cahit
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tevfik Fikret- Halit Ziya Ziya Paşa- Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Rauf- Halit Ziya-Muallim Naci- Ali Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Sanatçı siyasi yazılarıyla şimşekleri üzerine çekmiş hatta Fransızcadan çevirdiği "Edebiyat ve Hukuk " adlı makalesiyle Servetifünun dergisinin kapanmasına ve Servetifünun edebiyatının bitmesine neden olmuştur.

Yukarıda tanıtılmaya çalışılan Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hüseyin Siret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Süleyman Nazif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ali Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Cahit
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Ede­biyatı'nın genel özelliklerinden biri değildir?

A
Toplumsal konular yasaklandığı için bireysel konular işlendi. Yalnız Cenap Şehabettin 1901'den sonra toplumsal konulara yöneldi.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Halka seslenemediklerinden tiyatro türü ihmal edildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanzimat'ın ikinci dönemindeki "sanat için sanat" anlayışı bu dönemde de sürdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sansür nedeniyle gazetecilik eski canlılığını yitirdi, tarih adeta yasaklandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çağdaş Fransız edebiyatı örnek alınarak geliştirildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki Servetifünun sanatçılarından hangisi şiir türünde eser vermemiştir?

A
Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hüseyin Siret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Suat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Rauf
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

"Sanat, sanat içindir. " görüşünü benimseyen "Şiir vezinden ve kafiyeden ibarettir. " diyebilecek kadar biçim güzelliğine önem veren parnasçılar bizim edebiyatımızda da etkili olmuşlar, özellikle de Servetifünun sanatçıları tarafından benimsenmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu akımdan en çok etkilenen şairimizdir?

 

A
A. Hamit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
N. Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
R. M. Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
H. Cahit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
T. Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide­cilerden değildir?

 

A
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.