Servet-i Fünun / Fecr-i Ati – 1 (Online-Test Çöz)

Servetifünun / Fecriati – 1 (Online-Test Çöz)

Servet-i Fünun/Fecr-i Ati - 1

Tebrikler - Servet-i Fünun/Fecr-i Ati - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sa­natçılarının ortak özelliklerinden değildir?

A
Yazarlar, aydınlar kendi köşelerine,bencil duvarlarına sıkıştırıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Amaçlarının sanatta ilerlemek oluşu, küçük bir azınlığa seslenme olanağı veren tiyatroya yönelmelerine yol açtı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sansür, jurnalcilik, hafiye korkusu ve yasaklar dizisi yüzünden bireyci bir nemelazımcılık ve düzeni bozmama eğilimi hepsinde ortak özellik olarak belirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanat için sanat yapmak onları bir yığın sorumluluktan ve giderek tehlikeden uzak tuttu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hemen hepsi çocuk yaşta, Batı dillerini öğrenmeye başladıklarından, Doğu kültüründen koptular.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarından biri değildir?

A
Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Haşim
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'e ait bir şiir kitabı değildir?

A
Haluk'un Defteri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubab-ı Şikeste
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Lane-i Melal
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tarih-i Kadim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Rübabın Cevabı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Servetifünun dönemine ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 

A
Hepsinden Acı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kırık Hayatlar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kırk Yıl
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ferda-yı Garam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Son Yıldız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

 I. Şairler bireysel konulara yönelmiş, toplumsal konulardan uzaklaşmışlardır.

 II. Tanzimatla başlayan dilde sadeleşme devam ettirilmiş, günlük konuşma dilinin havasına inilmiştir.

III.   "Sanat, sanat içindir " anlayışını benimsemişlerdir.

IV.Şiirde aruz kullanılmıştır. Bazı şairler heceyi de kullanmışlardır.

V. Romanda klasizm ve sembolizm, şiirde  parnasizm etkili olmuştur.

Servet-i Fünun dönemiyle ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

 

 

A
II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II ve V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Avrupa edebiyatında kullanılan klasik bir nazım şeklidir. Bize Fransız edebiyatından geçmiştir. Toplam on dört dizeden oluşan bu nazım şeklinde dizeler iki tane dörtlük, iki tane üçlük şeklinde gruplanır. Avrupa'da sadece lirik şiirler bu nazım şekliyle yazıldığı halde, bizde konu ayrımı yapılmamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen ve ilk olarak Servetifünun döneminde kullanılan bu nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Serbest Müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Balad
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Terza Rima
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sone
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Triyole
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Türk edebiyatına Tanzimat döneminde giren roman ve hikayenin çeşidi, --- döneminde geliştirilmiş, ilk usta romancılar bu dönemde yetişmiş ve meyvelerini vermiştir.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A
Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Servetifünun
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cumhuriyet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Roman kahramanı Ahmet Cemil, şairdir. Dönemin duygusal, hayalci, ince ruhlu şair tipinin bir örneğidir. Mai (Mavi), Ahmet Cemil'in hayallerini; siyah, hayallerin karşısında hayatın acı gerçeklerini temsil eder.

Yukarıda tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Gönül Hanım- A. Hikmet Müftüoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergüzeşt- Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Araba Sevdası- R. Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mai ve Siyah- Halit Ziya
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eylül- Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

I. İlk kitabı "Sefile " adını taşır. Hizmet gazetesinde yayınlanan bu eser kitap haline getirilememiştir

II. "Mai ve Siyah " adlı romanında yazarın Ahmet Cemil'e söylettiği sözler aslında Servetifünun'un edebi anlayışıdır.

III. Sanatçının başyapıtı "Aşk-ı Memnu " roma­nı Boğaziçi yalılarındaki hayattan alınmıştır.

IV. "Kırk Yıl " adlı öyküsünde yazar kendi kırk yılından esinlenerek tipleri canlandırmıştır.

V."Saray ve Ötesi " anılarının toplandığı bir yapıttır.

Bu cümlelerin hangisinde sözü edilen Halit Ziya eseri yanlış açıklanmıştır?

 

A
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Duygusallığı ve karamsarlığı, hastalık derecesine ulaşan şair, "Sis " şiirinde İstanbul için ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Ve bu yönüyle İstanbul'u kötüleyen, onu yerden yere vuran ilk şair olarak tarihe geçmiştir.

Bu parçada sözü edilen Edebiyat-ı Cedide şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A
Süleyman Nazif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hüseyin Suat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hüseyin Siret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Eylül, Pençe- Halit Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mai ve Siyah, Kırk Yıl- Süleyman Nazif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hac Yolunda, Avrupa Mektupları- Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Define, Pençe- Mehmet Rauf
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şermin, Tarih-i Kadim- Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.