Tanzimat Edebiyatı – 11 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 11 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 11

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Edebiyatımızda natüralist etkilerin görül­düğü ilk roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sami Paşazade Sezai- Sergüzeşt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
R. Mahmut Ekrem- Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halit Ziya- Mai ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nabizade Nazım- Karabibik
İpucu:
TEBRİKLER!
E
H. Rahmi Gürpınar- Gulyabani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Romanın Batı hayranı tipi "Bihruz Bey " dir. Etrafına caka satmak, Avrupai giyinmek, arabayla dolaşmak ve Fransızca konuşmak onun en iyi yapabildiği şeylerdir.

Bu sözler Tanzimat romanlarından hangisiyle ilgilidir?

A
İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Araba Sevdası
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Felatun Bey' le Rakım Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sergüzeşt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Şemsettin Sami'ye ait bir sözlük değildir?

A
Lehçe-i Osmani
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kamus-ı Türki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kamus-ı Arabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kamus-ı Fransevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kamusü'l Alam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döne­minde yazılmış bir tiyatro eseri değildir?

A
Körebe
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Zavallı Çocuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şair Evlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Finten
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kara Bela
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

         I.    Çok Bilen Çok Yanılır

         II.    Eşbur

        III.    Demdeme

        IV.    Zemzeme

         V.    İçli Kız

Yukarıda numaralanmış eserlerden hangi ikisi Recaizade Ekrem' e aittir?

A
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Tanzimat edebiyatı döneminde Batı edebiyatından pek çok yapıt çevrildi. Bunlardan bir kısmı kitap halinde basılırken, bir kısmı da gazetelerde tefrika edildi.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yapılmış bir çeviri değildir?

A
Monte Kristo (Dumas)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Notre Dame de Paris (Hugo)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sefiller (Hugo)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Terceme-i Telemak (Fenelon)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İlahi Komedya (Dante)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Ülkemizde yayımlanan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasvir-i Efkar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hürriyet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tercüman-ı Ahval
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ceride-i Havadis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Takvim-i Vekayi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tümüyle I. dönem Tanzimat sanatçıları verilmiştir?

A
Ziya Paşa- Namık Kemal- Şinasi- Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabizade Nazım- Recaizade Ekrem- Muallim Naci- S. Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
A. Mithat Efendi- A. Vefik Paşa- Namık Kemal- Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
D
A. Vefik Paşa- Şinasi- S. Paşazade Sezai- Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şinasi- Namık Kemal- A. Mithat Efendi- A. Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Servetifünun edebiyatının kurucusudur. Şiir, roman, hikaye, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat, sanat içindir anlayışına bağlıdır. Üç çocuğunu kaybetmiş bir babadır. Bu nedenle onun eserlerinde bir hüzün, karamsarlık sezinlenir.

Yukarıda bahsedilen "Edebiyatımızda ilk realist roman " örneğini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Zor Nikah, Zoraki Takip, Tartüffe " adlı eserle­rin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik Paşa'ya ait uyarlamala (çeviri) eser olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sembolist etkiyle yazılmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendi türlerinin ilk örnekleri olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat II. dönem eserlerinden olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Batılı yaşamın çarpıklıklarını ve ahlaki çöküntüyü işlemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi "Muallim Naci " için söylenemez?

A
Tanzimat döneminin, eski edebiyat geleneğini sürdüren isimlerden biridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Recaizade Ekrem ile girdiği edebiyat tartışmaları edebiyatımıza ciddi eserler kazandırmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Ateşpare, Füruzan, Şerare" şiir kitaplarıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Zemzeme" Recaizade'yle yaptığı tartışmaları içeren bir eserdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Divan edebiyatı terimleri hakkında bilgi veren "Istılah-ı Edebiyye" adlı kitabı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.