Tanzimat Edebiyatı – 10 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 10 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 10

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda verilen Tanzimat öyküleri ve yazar­larından hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Hala Güzel- Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Müsameretname- Emin Nihat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kıssadan Hisse- Ahmet Mithat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Haspa- Şemsettin Sami
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili değildir?

A
"Zemzeme, Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebap" adlı şiir kitapları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Araba Sevdası" adlı ilk realist roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Çok Bilen Çok Yanılır" adlı komedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Talim-i Edebiyat" adlı edebi bilgiler kitabı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Avrupa'da Bir Cevelan" adlı gezi yazısı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Şinasi'nin makalelerinde savunduğu görüş­lerin yer aldığı, Avrupa'ya kaçarken Namık Kemal' e bıraktığı ve onun da Recaizade Ekrem'e bırakmak zorunda kaldığı gazete aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Tasvir-i Efkar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tercüman-ı Ahval
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hürriyet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tercüman-ı Hakikat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Onun eserlerinde derin bir bilgi veya eserlerin kalıcılığını sağlayacak bir sanat üstünlüğünü aramak boşunadır. Yazdıklarının yaşamasını değilse bile Türkiye'de okuyan bir halk zümresinin oluşmasını sağlayan ...; görevini yerine getirmiştir. Eserlerinde (özellikle Letaif-i Riva­yat' ta) abartılı bir romantizm görülür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ahmet Mithat
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Abdülhak Hamit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Recaizade Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

          I.    Abdülhak Hamit Tarhan

         II.    Ahmet Mithat Efendi

        III.    Muallim Naci

        IV.    Ahmet Vefik Paşa

         V.    Nabizade Nazım

Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangisi ya da hangileri Tanzimat birinci döneminin ilkelerini savunmuştur?

A
Yalnız II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yalnız III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tanzimat döneminde eleştiri yazmamıştır?

A
Şemsettin Sami
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Abdülhak Hamit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Nabizade Nazım,

          I.    Tanzimat birinci döneminin ilkelerine bağlıdır.

         II.    İlk köy romanını (Karabibik) yazmıştır.

        III.    Karabibik konusunu Antalya civarında bir köyde geçen hikayeden alır.

        IV.    "Zehra " ilk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli romanımızdır.

         V.    Ayrıca, Heves Ettim, Hala Güzel, Haspa gibi önemli eserleri vardır.

Nabizade Nazım ile ilgili numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde Namık Kemal'in yapıtlarının türü yanlış belirtilmiştir?

A
Roman : İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hikaye : Celalettin Harzemşah
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tiyatro : Vatan Yahut Silistre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eleştiri : Takip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çevri : Renan Müdafaanamesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde, Tanzimat şiiriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
Aruz vezni terk edilmiş, hece vezni kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Divan şiirinin nazım şekilleri aynen kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiire, eşitlik, özgürlük gibi toplumsal temler girmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Edebi sanatlar ve mazmunlardan büsbütün vazgeçilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. dönemde kişisel konular daha ağırlıklı işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

        Namık Kemal                                            Küçük Şeyler

        Şemsettin Sami                                         Garam

        Abdülhak Hamit Tarhan                         Kamus-ı Türki

        Muallim Naci                                             Demdeme

        Sami Paşazade Sezai

Yukarıdaki yazar ve yapıt adları eşleştirilir­se, aşağıdakilerin hangisi dışta kalır?

A
Namık Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Namık Kemal, Ziya Paşa'nın "Harabat"ına karşı "Tahrib-i Harabat" ve "Takib"i yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şinasi, Tanzimat edebiyatına birçok yenilikler getirmiş ve klasik kasidenin kalıplarını yıkmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanzimat sanatçıları, devlet adamlığı, gazetecilik, şairlik, çevirmenlik gibi birçok özelliği kimliğinde taşıyan isimlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat döneminde Namık Kemal ve Ahmet Mithat romantizmden etkilenmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Ekrem, Muallim Naci Tanzimat edebiyatının birinci kuşağı ve öncüleridir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

         I.      1860' ta Tercüman-ı Ahval'de tefrika edildi.

         II.    Tam bir töre komedisi.

        III.    Karagöz-Ortaoyunu tekniğinden yararlanılmış.

        IV.    Kişiler, kimliklerine uygun adlar almış.

         V.    Üç birlik kuralına uyar.

Yukarıda bazı özellikleri numaralandırılarak verilen Tanzimat tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şair Evlenmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kara Bela
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Afife Anjelik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vatan Yahut Silistre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ayyar Hamza
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.