Tanzimat Edebiyatı – 9 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 9 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 9

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

  Hece ölçüsünün ulusal ölçümüz olduğu benimsenir. Bu ölçüyle yazmak gerektiği savunulur, fakat bu düşünce başarılı olamaz. Başarılı olmayan birkaç deneme yapılır. Aruza devam edildiği için dil sadeleşemez. Ancak konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verilir.

Şiirimizle ilgili bu görüş aşağıdaki hangi dönemle ilgilidir?

A
Tanzimat
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Servetifünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cumhuriyet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi "Şinasi " ye ait değildir?

A
Yayımlanan ilk yerli oyunu yazdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Batı edebiyatından ilk şiir çevirilerini yaptı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlk folklor derlemesini yaptı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Noktalama işaretlerini ilk kez kullandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fenelon'dan ilk roman çevrisini yaptı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in tiyatrolarından biri değildir?

A
Zavallı Çocuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Akif Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gülnihal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karabela
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İçli Kız
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Şinasi ve Namık Ke­mal'in ortak özellikleri arasında yer almaz?

A
Tanzimat birinci dönem sanatçıları olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tiyatro türünde eser vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halkı eğitmeyi amaçlamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizmin etkilerini yansıtmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Değişik türlerde "ilk"lere sahip olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat birinci dönemine ait bir özellik değildir?

A
Sanat, toplum içindir görüşü benimsenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçılar genellikle romantiktirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirde parça güzelliğine önem vermişlerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sanatçıların tamamı devlet adamı, gazeteci, yazar, şair, çevirmen gibi çok yönlü insanlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nesirde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde Recaizade Mah­mut Ekrem'in yapıtlarının türü yanlış belirtilmiştir?

A
Şiir: Zemzeme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Roman: Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tiyatro: Çok Bilen Çok Yanılır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öykü: Vuslat
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İnceleme: Talim-i Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

        -      Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır.

        -      Terkib-i Bent ve Terci-i Bent'leriyle ünlüdür.

        -      Hiciv türünde "Zafername " adlı bir eseri vardır.

        -      Namık Kemal ile Divan edebiyatı ile ilgili tartışmaları olmuştur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı kimdir?

A
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
E
R. Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının "ilk " lerinden biri değildir?

A
Şair Evlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sahra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zafername
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Mukaddime
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tercüman-ı Ahval
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Tanzimat döneminin bütün özelliklerini üzerin­de taşıyan isimdir. Devlet adamlığının yanında iyi bir şairdir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır: "Şiir ve İnşa " makalesinde, geçmiş edebiyatı yerdiği dönem; "Harabat " antolojisi ile bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönem.

Yukarıda özellikleri verilen Tanzimat edebi­yatı birinci dönem sanatçısı aşağıdakiler­den hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

         I.    "Sanat toplum içindir. " anlayışı belirgin bir biçimde ortaya kondu.

         II.    Romantizmin etkisinde kalındı.

        III.    Gözleme önem verildi.

        IV.    Tiyatro yapıtları, oynanmaktan çok, okunmak için yazıldı.

         V.    Divan şiirinde görülmeyen vatan, millet, hak, adalet, özgürlük gibi siyasal kavramlar özellikle şiirin konusu oldu.

Yukarıdaki bilgilerin hangileri, Tanzimat'ın birinci dönemiyle ilgili değildir?

A
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
C
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

         I.    Celalettin Harzemşah - Tiyatro

         II.    Sahra - Şiir

        III.    Afife Anjelik - Roman

        IV.    Ataşpare - Tiyatro

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A
Yalnız II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yalnız III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yalnız IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.