Tanzimat Edebiyatı – 8 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 8 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 8

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerde hangisi Tanzimat dönemin­de yazılan tiyatrolardan biri değildir?

A
Şair Evlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cidal
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Nesteren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eşber
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vatan Yahut Silistre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

1889 yılında yayınlanan eser, zaman zaman romantik özellikler taşımakla beraber, konunun işlenişi, konuyu meydana getiren olaylar ve kahramanlar bakımından gerçekçi özellikler taşımaktadır. Romanda Dilber adlı bir genç kızın hayatı çevresinde esirlik konusu ele alınmakta ve eleştirilmektedir.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İntibah- Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Felatun Beyle Rakım Efendi- A. Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sergüzeşt- Sami Paşazade Sezai
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Zehra- Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bu dönem ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayın hayatına atılmasıyla başlar. Zi­ya Paşa, Namık Kemal, Şinasi gibi büyük isimle­rin bir araya gelerek oluşturduğu bir edebiyattır. Roman, gazete, eleştiri, makale gibi yeni türlerin yine bu dönemde ilk ürünleri vermiştir.

Yukarıda bahsedilen edebi dönem aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Tanzimat Dönemi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Servetifünun Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fecriati Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Milli Edebiyat Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cumhuriyet Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Tanzimat dönemi Tercüman-ı Ahval ile başlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Noktalama işaretlerini ilk kez Şinasi kullanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batılı anlamda sahne tiyatrosu Tanzimat ile başlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk Türk romanı Tanzimat sanatçısı Abdülhak Hamit ile vücuda getirilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
"Şiir ve İnşa" makalesinde Ziya Paşa Divan şairlerini ve şiirlerini eleştirmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Tanzimat'la değişen insan, sahip olduğu yeni bakış açısıyla mevcut geleneksel yapıyı da sor­gulama ihtiyacını duyacaktır. İnsanın üstün de­ğer olduğu fikri, bu üstün değere yönelik her tür­lü olumsuzlukları eleştirme ihtiyacını da berabe­rinde getirir. Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif Rivayat " dizisinde yer alan eserlerinde esaret teması üzerinde durulur. Namık Kemal' in "İnti­bah " ında Dilaşup, Ali Bey' e eş olarak alınmış bir cariyedir. Ancak onun kaderi doğrudan esare­tinden kaynaklanan bir sonuç doğurmaz. Dola­yısıyla Türk romanında esaret ilk defa "... " de bu boyutta bir eleştiriye tabi tutulmuştur.

Verilen bilgiler doğrultusunda parçadaki boş­luğa aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A
Karabibik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergüzeşt
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hüseyin Fellah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

I.    Avrupalı hayat tarzının ve Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını konu alan ilk roman  Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Beyle Rakım Efendi'sidir.

II.    Aşk-ı Memnu'da Halit Ziya aile içi aşk maceralarını gerçekçi bir tutumla sergilemiştir.

III.    Sergüzeşt, Muallim Naci'nin kölelik ve beyaz kadın ticareti üstüne kurduğu bir romandır.

IV.    Namık Kemal'in Cezmi'si ilk tarihi romandır  ve konusunu Türk-İran savaşlarından alır.

V.    Nabizade Nazım, Karabibik romanıyla İstanbul'un konak hayatını realist çizgilerle anlatmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile­rinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III ve V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ile edebi­yatımıza dahil olan türlerden biri değildir?

A
Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mektup
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hikaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tiyatro
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde eser-sanatçı eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?

A
Zafername- Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Celalettin Harzemşah- Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zemzeme- Muallim Naci
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Finten- Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Şinasi'nin "Şair Ev­lenmesi " adlı eseriyle ilgili olarak yanlıştır?

A
Görmeden evlenmenin sakıncaları işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir töre komedyasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Üç birlik kuralına uyar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sahne dili güçlüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İki perde yazılmış ve oynanmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

I.    Cezmi

II.    Araba Sevdası

III.    Karabibik

IV.   Terceme-i Telemak

Aşağıda verilen "ilk " ler yukarıdaki eserlerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A
İlk yerli roman
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İlk çeviri roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlk tarihsel roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk natüralist roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İlk realist roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Tanzimat edebiyatı I. döneminde "Sanat toplum içindir " görüşü benimsenmiştir.

                                                                          I

Fransız İhtilali'nin etkisiyle hürriyet, adalet eşitlik gibi kavramlar şiire girmiştir. Şairler genellikle romantiktir.

                                                                          II                                                                                     III

Örneğin; Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa romantizmin etkisindedir. Bu

                             IV

dönemde edebiyatımıza roman, tiyatro, eleştiri gibi türler girmiştir.

                                                   V

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlele­rin hangisi bir bilgi yanlışı içermektedir?

A
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıda verilen tiyatro eserlerinin hangisinde "görmeden, aile beğenisiyle evlenmenin " eleştirisi yapılmaktadır?

A
Gülnihal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zavallı Çocuk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şair Evlenmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Nesteren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Afife Anjelik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.