Tanzimat Edebiyatı – 7 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 7 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

        -      Harabat

        -      Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

        -      Letaif-i Rivayat

        -      Demdeme

Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Tanzimat romanında, yazarların hemen her konuya değindiğine şahit oluruz. "Karabibik " te, Antalya civarında bir köy ışığında kırsal kesim gerçeklerine, "İntibah " ta, kötü kadınların ihtiras ve entrikalarına kapılarak hem kendilerini hem başkalarını mahveden gençlere; "Felatun Bey­le Rakım Efendi " de, Batılılaşmayı yanlış anla­manın eleştirilerine; "Sergüzeşt " te ise Dilber adlı kızın etrafında esir ticaretine tanık oluruz.

Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin romanından söz edilmemiştir?

A
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

         I.     Zavallı Çocuk

         II.    Cezmi

        III.    Zafername

        IV.    Şair Evlenmesi

         V.    Tahrib-i Harabat

Yukarıda numaralanmış eserlerden hangi ikisi Namık Kemal'e ait değildir?

A
II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III ve IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Tanzimat döneminde yetişen büyük sanatçılar­dandır. Recaizade Mahmut Ekrem ile uyağın "göz için mi, kulak için mi " olduğu hakkında giriştiği sert tartışmalardan dolayı yeni sanatın karşısında gösterilmiştir. Oysa aruzu konuşma diline uygulamakta, Türkçe'nin sesine özgürlük kazandırmakta Tanzimat şairlerinin ilerisindedir. Sanatçı, şiir, eleştiri, anı, tarih, sözlük, edebiyat bilgileri, tiyatro türünde eserler vermiştir.

Bu parçada sözü edilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Muallim Naci
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat edebiyatı birinci dönem sanatçılarından biri değildir?

A
İbrahim Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiya­tında "toplum için sanat " görüşünü benimse­memiştir?

A
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

        Tiyatro; düşüncenin hayallerine vicdan, vicdanın yüreğine can verir.

        Tiyatro; hem ahlak yönünden insanı yüceltici, olgunlaştırıcı, hem de dil bakımından öğretici, eğitici bir okul durumundadır.

        Tiyatro aşka benzer, insanı hazin hazin ağlatır; fakat verdiği şiddetli üzüntülerde de bir lezzet bulunur.

Yukarıda tiyatro hakkındaki görüşleri veri­len, "Gülnihal " , "Akif Bey " gibi tiyatroların; "Tahrib-i Harabat " , "Takip " adlı eleştirilerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Mithat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Abdülhak Hamit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

         Recaizade Mahmut Ekrem,

  I.   Tanzimat ikinci döneminin sanatçısıdır.

 II.   Servetifünun edebiyatının kurucusudur.

III.   Şiir, roman, hikaye, oyun ve eleştiri türünde eserler vermiştir.

IV.   Sanat, toplum için anlayışına bağlıdır.

 V.   Ona göre şiirde tek amaç güzelliktir. Şiirin iki konusu vardır: İnsan ve Tabiat.

Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döne­minde yazılan romanlardan biri değildir?

A
Kırık Hayatlar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dünyaya İkinci Geliş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cezmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hasan Mellah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

        -      William Churchill adlı bir İngiliz'in çıkardığı gazetedir.

        -      Gazetede haber, bilim, edebiyat, ahlak üzerine makaleler yayımlandı; tiyatro, roman özetleri verildi.

        -      Yarı resmi bir gazetedir.

        -      Dili yalındır.

        -      Muhalefet düşüncesi ve vatan kavramını yaymada etkili olmuştur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakayikü ^ l Vekayi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Takvim-i Vekayi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ceride-i Havadis
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tasvir-i Efkar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Tanzimat dönemi gerçekçi yazarlarındandır. Özellikle Sergüzeşt romanı ve batılı yazarlardan etkilenerek yazdığı Küçük Şeyler adlı hikaye kitabı şöhretini sağlamıştır. Pir (Tiyatro), Rumuzul Edep (Edebiyat kavramları), İclal (Mektuplar, Sohbetler) diğer eserleridir.

Parçada tanıtılmaya çalışılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiya­tının genel özelliklerinden biri değildir?

A
Batı edebiyatı, özellikle Fransız edebiyatına büyük ilgi gösterilmiş, çoğu Fransızca eser Türkçeye çevrilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tiyatro türü özel bir önem kazanmış, tiyatro bir eğitim yuvası olarak görülmüştür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dilde sadeleşme amaçlanmış ancak yeterince başarılamamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçılar eserlerini genel olarak sembolizm akımının etkisiyle meydana getirmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
O güne dek edebiyatımızda görülmeyen, roman, hikaye, makale gibi nesir türleri kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.