Tanzimat Edebiyatı – 6 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 6

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemine ait değildir?

A
Şair Evlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tarih-i Kadim
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Letaif-i Rivayat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi ^ ye ait değildir?

A
Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Osmanlı atasözlerini yazdığı "Durub-u Emsal-i Osmaniye" adlı eseri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batılı anlamda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konuşma dili ile yazı dili ve dilin sadeleşmesi en önemli sorunlarından biridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Döneminde milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk temsilcilerinden olmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

        -      A. Hamit Tarhan

        -      R. Mahmut Ekrem

        -      Nabizade Nazım

        -      Muallim Naci

        -      S. Paşazade Sezai

Yukarıda verilen sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisinde eser vermişlerdir?

A
Servet-i Fünûn
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tanzimat 2. dönem
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tanzimat 1. dönem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fecr-i Âti
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Beş Hececiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ^ ya ait bir eser değildir?

A
Zafername
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eş ^ ar-ı Ziya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kamus-ı Türki
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Terci-i Bent
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

      "Küçük Şeyler " adlı yapıtında romantizmden realizme geçişi örneklendiren öykülerini toplamıştır. "Küçük Şeyler " den sonraki hikayelerinden başka, nesirlerini topladığı bir diğer eseri de "Rumuz ^ ül Edep " adını taşır.

      Bu bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgilidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Tanzimat sanatçıları Batı edebiyatını ve özellikle Fransız Edebiyatını örnek

                                                                                 I

almışlar, bu etkiyle ilk kez roman ,gazete,tiyatro gibi ürünleri Türk edebiyatına

                                                 II

 kazandırmışlardır. Halka ulaşmada tiyatroyu  en önemli araç olarak gördüler ve Namık Kemal ^ e ait

                                                        III                                                                     IV

olan "Vatan Yahut Silistre " ilk sahnelenen oyun olarak tarihe geçti.

                    V

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

      Bir romanında, roman kahramanı gemiye bindi­ğinde onu tasvir etmek, olayı sürüklemek yerine olayın akışını durdurup geminin buhar kazan­larını betimlediği için onun romanlarına "hikaye edilmiş ansiklopedi " diyenler de olmuştur.

      Bu ifadeler aşağıdaki Tanzimat sanatçıla­rından hangisi için söylenmiştir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit için söylenemez?

A
Edebiyatımızın en ünlü mersiyelerinden olan Makber, onun eseridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tiyatrolarının çoğu sahnelenmek için değil okunmak içindir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tiyatrolarının bir kısmını aruzla, bir kısmını da heceyle yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bazı tiyatro eserlerinde (Duhter-i Hindu, Tarık, Eşber) Moliere ^ nin etkisinde kaldığı görülür.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Pastoral şiirin ilk örneklerinin verildiği serbest biçimdeki şiirlerinin bulunduğu kitabının adı "Sahra"dır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

      Bu sanatçımız Tanzimat edebiyatının hemen bütün vasıflarını kendi sanatında toplamıştır. Tanzimat edebiyatını meydana getiren dört önemli etki onun şiirinde ve nesrinde görülür: Divan şiiri, mahallileşme cereyanı, aşık tarzı ve Batı etkisi. Onun nesir alanındaki en önemli eserleri şüphesiz makaleleridir. Çoğu derlen­meyen bu makalelerde devrin siyasi manza­rası hakkında önemli bilgiler vardır. Ayrıca "Şiir ve İnşa " adlı makalesi onun ününü artırmıştır.

      Yukarıda anlatılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

          I.    İçli Kız

         II.    Eşber

        III.    Afife Anjelik

        IV.    Vuslat

         V.    Çok Bilen Çok Yanılır

Yukarıda numaralandırılmış tiyatro eserle­rinden hangi ikisi farklı bir sanatçıya aittir?

A
I ve II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II ve III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III ve IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Tanzimat romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Türk edebiyatında roman bu dönemde çevirilere başlamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlk Türk romanı Şemsettin Sami ^ nin yazdığı, teknik bakımından üstün, esir ticareti konusunun ele alındığı "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"tır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Edebi sayılabilecek ilk roman Namık Kemal ^ in "İntibah"ıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu dönemde yazarlar yapıtlarında kişiliklerini gizlemediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halka seslenenler sade, aydınlara seslenenler ise ağır bir dil kullandılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Şinasi ^ nin edebi­yatımıza getirdiği "ilk " lerden biri değildir?

A
İlk tiyatro eseri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlk sivil gazete
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlk makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk realist roman
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İlk atasözleri derlemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları