Tanzimat Edebiyatı – 5 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 5 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Zavallı Çocuk, Hasan Mellah, Makber " adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiyatro türünde yazılmış olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konu bakımından aynı olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendi türlerinin ilk örnekleri olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Klasizm akımının izlerini taşımaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat birinci dönem eserlerinden olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kendi alanında bir "ilk " değildir?

A
Sahra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tercüman-ı Ahval
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karabibik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sergüzeşt
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal' e ait eleştirilerden biri değildir?

A
Renan Müdafaanamesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tahrib-i Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Harabat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Takip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İrfan Paşa'ya Mektuplar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Türk tiyatrosunun oluşmasında çok büyük katkıları olan yazar, özellikle Moliere'den yaptığı çeviri ve uyarlamalarda halk diline, yerli    ağızlara yer vermiş ve sahnelenen eserlerin halk tarafından sevilmesini sağlamıştır. On altı çeviri eseri olan yazarın "Zor Nikah, Zoraki Tabip " adlı çevirileri çok sevilmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ali Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A
Zehra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Letaif-i Rivayat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Henüz On Yedi Yaşında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tiyatro bu dönemde halkın eğitilmesinde bir araç olarak kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sosyal eğitim ön plandadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sosyal aksaklıklara değinilerek ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yayınlanan ilk tiyatro eseri Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyunudur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

        -      11 Kasım 1831'de yayımlanmaya başladı.

        -      Amaç, iç ve dış olayları halka zamanında duyurmaktır.

        -      Resmi bildiri ve haberler yanında genel haberler de halka duyuruldu.

        -      Sonradan yalnızca resmi haber ve padişah fermanları yayımlandı.

        -      1879'da bir dizgi yanlışı sonucu kapatıldı.

        Yukarıda bazı özellikleri verilen "ilk resmi gazete " aşağıdakilerden hangisidir? 

A
Tasvir-i Efkar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Takvim-i Vekayi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tercüman-ı Ahval
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ceride-i Havadis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vekayi-i Tıbbiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

  ... dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri birbirini tutmuyordu. Londra'da Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı ... adlı makalesinde, Divan edebiyatını eleştirmiş; daha sonra yazdığı ... adlı antolojide ise Halk şairlerinin şiirlerinin bir eşek anırması gibi olduğunu söyleyecek kadar birbirine ters düşünceleri savunmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Namık Kemal'in- Takip- Tahrib-i Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ziya Paşa'nın- Mukaddime- Defter-i Amal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa'nın- Şiir ve İnşa- Harabat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Namık Kemal'in- Yeni Lisan- Renan Müdafaanamesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şinasi'nin- Edebi Mülahazalar- Durub-ı Emsal-i Osmaniye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

        -      Realist hikaye yazmaya özen gösteren bir romancıdır.

        -      Emile Zola, Alphonse Daudet gibi yazmaya özenmiştir.

        -      İki önemli eseri vardır: Romandan çok uzun hikaye özeliği gösteren köyle gerçeklerini anlatan bir eser ve psikolojik tahlillere yer veren ilk tezli romanımız.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nabizade Nazım
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemine ait bir eser değildir?

A
Nesteren (Tiyatro)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Afife Anjelik (Tiyatro)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Istılahat-ı Edebiyye (Kaynak eser)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zemzeme (Şiir Kitabı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kırk Yıl (Anı)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "sanat, sanat içindir " görüşüyle eserler meydana getirmemiştir?

A
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.