Tanzimat Edebiyatı – 5 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 5

Soru 1

Tanzimat edebiyatında roman, Şemsettin Sami ile başladı; Ahmet Mithat ^ la

                                                        I                                            II

gelişti. Konular günlük yaşamdan ve tarihten alındı. Bu dönemde Recaizade Ekrem

                                         III                                                                IV

halka dönük; Namık Kemal aydınlara yönelik yapıtlar verdi.

                               V

Paragrafta numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kendi alanında bir "ilk " değildir?

A
Sahra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tercüman-ı Ahval
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karabibik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sergüzeşt
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal ^ e ait eleştirilerden biri değildir?

A
Renan Müdafaanamesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tahrib-i Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Harabat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Takip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İrfan Paşa ^ ya Mektuplar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

        -      11 Kasım 1831 ^ de yayımlanmaya başladı.

        -      Amaç, iç ve dış olayları halka zamanında duyurmaktır.

        -      Resmi bildiri ve haberler yanında genel haberler de halka duyuruldu.

        -      Sonradan yalnızca resmi haber ve padişah fermanları yayımlandı.

        -      1879 ^ da bir dizgi yanlışı sonucu kapatıldı.

        Yukarıda bazı özellikleri verilen "ilk resmi gazete " aşağıdakilerden hangisidir? 

A
Tasvir-i Efkar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Takvim-i Vekayi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tercüman-ı Ahval
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ceride-i Havadis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vekayi-i Tıbbiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

A
Zehra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Letaif-i Rivayat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Henüz On Yedi Yaşında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tiyatro bu dönemde halkın eğitilmesinde bir araç olarak kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sosyal eğitim ön plandadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sosyal aksaklıklara değinilerek ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yayınlanan ilk tiyatro eseri Namık Kemal ^ in Vatan Yahut Silistre adlı oyunudur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

  ... dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri birbirini tutmuyordu. Londra'da Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı ... adlı makalesinde, Divan edebiyatını eleştirmiş; daha sonra yazdığı ... adlı antolojide ise Halk şairlerinin şiirlerinin bir eşek anırması gibi olduğunu söyleyecek kadar birbirine ters düşünceleri savunmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Namık Kemal'in- Takip- Tahrib-i Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ziya Paşa'nın- Mukaddime- Defter-i Amal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa'nın- Şiir ve İnşa- Harabat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Namık Kemal'in- Yeni Lisan- Renan Müdafaanamesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şinasi'nin- Edebi Mülahazalar- Durub-ı Emsal-i Osmaniye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

      Türk tiyatrosunun oluşmasında çok büyük katkıları olan yazar, özellikle Moliere ^ den yaptığı çeviri ve uyarlamalarda halk diline, yerli    ağızlara yer vermiş ve sahnelenen eserlerin halk tarafından sevilmesini sağlamıştır. On altı çeviri eseri olan yazarın "Zor Nikah, Zoraki Tabip " adlı çevirileri çok sevilmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ali Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"Zavallı Çocuk, Hasan Mellah, Makber " adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiyatro türünde yazılmış olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konu bakımından aynı olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendi türlerinin ilk örnekleri olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Klasizm akımının izlerini taşımaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat birinci dönem eserlerinden olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemine ait bir eser değildir?

A
Nesteren (Tiyatro)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Afife Anjelik (Tiyatro)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Istılahat-ı Edebiyye (Kaynak eser)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zemzeme (Şiir Kitabı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kırk Yıl (Anı)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

        -      Realist hikaye yazmaya özen gösteren bir romancıdır.

        -      Emile Zola, Alphonse Daudet gibi yazmaya özenmiştir.

        -      İki önemli eseri vardır: Romandan çok uzun hikaye özeliği gösteren köyle gerçeklerini anlatan bir eser ve psikolojik tahlillere yer veren ilk tezli romanımız.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nabizade Nazım
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "sanat, sanat içindir " görüşüyle eserler meydana getirmemiştir?

A
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları