Tanzimat Edebiyatı – 4 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 4 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 4

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Edebiyatımızda ilk roman çevirisini yapan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

İşlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur. Batılılaşmanın yanlış yorumlanmasını konu alanlar da vardır.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?

A
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergüzeşt
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cezmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Felatun Beyle Rakım Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Tanzimat edebiyatında ilk tarihi roman ile ilk edebi roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasan Mellah - Hüseyin Fellah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergüzeşt - Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cezmi - Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yeniçeriler - Sergüzeşt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cezmi - İntibah
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdaki   eser ve  yazar  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Recaizade Mahmut Ekrem - Demdeme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ziya Paşa - Şiir ve İnşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Abdülhak Hamit Tarhan - Makber
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Mithat Efendi - Avrupa'da Bir Cevelan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İbrahim Şinasi - Şair Evlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerin  hangisi Tanzimat edebiyatına ait bir roman değildir?

A
Sergüzeşt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hasan Mellah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aşk-ı Memnu
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu'da, Antalya'da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle anlatılması büyük bir atılımdır.

Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülnihal- Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Küçük Şeyler- Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hasan Mellah- Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Karabibik- Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Sağlam bir düzyazı dili, mantıklı ve inandırıcı üslubu Namık Kemal'in eserlerinin özelliklerindendir. Yine onunla aynı döneme sahip olan Ziya Paşa da halk dilimizin yazı dili olmasını istemiştir. Tanzimat döneminin en popüler yazarı olan Ah­met Mithat Efendi de sade bir dille yazmış bildiği her şeyi aktarmaya çalışmıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılara ait değildir?

A
Hüseyin Fellah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zafername
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Vatan Yahut Silistire
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Araba Sevdası
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdakilerden  hangisi  Tanzimat tiyatrosu­nun bir özelliği değildir?

A
Tiyatroda doğrudan doğruya  halka seslenilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oyunlar genellikle konuşma diliyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu dönemde tiyatro eserlerinin hepsi okunmak için yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Komedi türünde klasisizm, dramlarda romantizm etkili olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Konular gelenek, görenek, vatan ... vb. gibi konulardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden  hangisi Tanzimat dönemi eserlerinden değildir?

A
Hüseyin Fellah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kamus-ı Türki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Celalettin Harzemşah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir Ölünün Defteri
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem'in eserlerinden biri değildir?

A
Ateşpare
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Demdeme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nağme - i Seher              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eşber
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Pejmürde
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde  sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Araba Sevdası - Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şair Evlenmesi - Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Taaşşuk u Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şecere-i Türk - Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Şemsettin Sami -Tercüme-i Ahval Mukaddimesi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Abdülhak Hamit Tarhan- Duhter-i Hindu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal- Vatan Yahut Silis tre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Paşa- Defter-i Amal Mukaddimesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şinasi- Durup-ı Emsal-i Osmaniye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir?

A
Muallim Naci ile girdiği eski-yeni tartışmasıyla dikkat çeker.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 14

Tanzimat edebiyatının ikinci dönem sanatçılarındandır. Sanatını "sanat için sanat" ilkesiyle oluş­turmuş, "kulak için kafiye" görüşünü ortaya atarak tartışma ortamı yaratmıştır. Yine bu dönemde sa­natçı düzyazı alanındaki en Önemli eseri olan, edebiyatımızın Batılı anlamda ilk realist romanını yazmıştır.

Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Namık Kemal - intibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabızade Nazım - Karabibik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Mithat Efendi - Hasan Mellah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.