Tanzimat Edebiyatı – 3 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 3 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 3

Tebrikler - Tanzimat Edebiyatı - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem'e ait değildir?

A
Nejat Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergüzeşt
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çok Bilen Çok Yanılır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Muhsin Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında, Batılı olu­nacağını düşünen, züppe bir tiptir. Diğer kahraman Rakım Efendi ise, Batıyı doğru anlayan, dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.

Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçı­larımızdan hangisine aittir?

A
Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Direktör Ali Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat dönemi roman ve hikayeleri için söylenemez?

A
Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eserin  sonunda  genellikle  iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başarılı ruh tahlilleri yapılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşünceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal                                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İbrahim Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ekrem Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Oyunlarında eski uygarlıklardan aldığı konuları işler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eski - yeni tartışmalarıyla dikkat çekmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Türk dili ve tarihi üzerine çalışmaları vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiir ve edebiyat eleştirilerini gazetelerde yayımlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dönem sanatçılarının aksine sosyal konulara ağırlık verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Sanatçı sürekli olarak eski-yeni ikilemi arasında kalmıştır. Divan edebiyatı kültürüyle yetişen sa­natçı bu edebiyata sevgisini yitirmemiş, siyasal-sosyal düşüncelerini şiirlere aktarmıştır. "Şiir ve İnşa" makalesinde halk dilinin yazı dili olmasını is­temiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İbrahim Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

 

A
İlk psikolojik Türk romanı Tanzimat döneminde Mehmet Rauf tarafından kaleme alınmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
"Cezmi" Namık Kemal'in tarihi konuda yazdığı bir romandır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal, Ziya Paşa'nın Harabat'ına karşı Tahrib-i Harabat ve Takib'i yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat sanatçıları devlet adamlığı, şairlik, gazetecilik gibi işlerle de uğraşmış kimselerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını konu edinen ilk roman Ahmet Mithat'ın Felatun Bey'le Rakım Efendi'sidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek eski şekille yeni öze ulaşmıştır. -Şiir ve İnşa- makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.

Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ali Bey
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Türkçeye çevrilen ilk roman ve bu romanın yaza­rı aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiş­tir?

A
Telemak - Fenelon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İntibah - Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemseddin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Telemak - Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi doğrudur?

A
Ahmet Mithat  Efendi -Kıssadan Hisse
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Abdülhak Hamit Tarhan - Çok Bilen Çok Yanılır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Samipaşazade Sezai-Zehra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Muallim Naci - Afife Anjelik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Mahmut Ekrem - Rumuz'ul Edeb
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi, Şinasi için söyle­nemez?

A
Bizde, noktalama işaretlerini kullanan ilk yazardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Batılı anlamda ilk tiyatro eserini yayımlamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tercüman-ı Ahval adlı özel ilk gazeteyi çıkarmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Batı'dan fabl çevirileri yapmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her alanda ilklerin şairi olduğu gibi hikayede de ilk ürünleri o vermiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sa­natçılarından biri değildir?

A
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İbrahim Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Rauf  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisinde Tanzimat romanlarının bir niteliği verilmemiştir?

A
Batı özentiliği, cariyelik anlayışı işlenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kişiler iyi ise iyi, kötüyse kötüdür, kişiler çok yönlü düşünülmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konular tarihten, günlük yaşamdan alınır. Saray ve çevresi işlenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romanda yazar kişiliğini saklar, bilgi vermekten kaçınır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Genellikle romantizmin etkisi vardır, iyi-kötü, doğru-yanlış birlikte verilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar hep el üstünde tutulmuş bir ozanımızdır. "Şair-i Ãzam" diye anıl­mıştır. Şiirimizi Divan geleneğinden kurtarmaya ça­lışmıştır. Konularını günlük yaşamdan, İslam tarihin­den, bireysel sevinç ve acılardan almıştır. Aşk, ölüm, umut ve karamsarlık temalarını işlemiştir. Divan şiirinin biçimini tümüyle değiştirmiş, Batı türlerine benzer türler denemiştir. Tiyatrolarının çoğunu okunmak için yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Tanzimat'ın Il. dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?          

A
Sanat sanat içindir, görüşü hakimdir.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeni nazım şekilleri ve türler denenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hikaye ve roman türünde romantik bir edebiyat oluşmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tanzimat'ın II. döneminde konular bireyseldir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilde sadeleşme yeterince uygulanmamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.