Tanzimat Edebiyatı – 2 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 2 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat edebiyatının ikinci yarısı için aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

A
Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRÄ°KLER1
B
Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sade bir dil anlayışı ön plandadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu dönemin sanatçıları "sanat için sanat" anlayışını benimsemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu dönemin şiiri daha sonra gelecek şiirler için bir yol gösterici niteliğindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı karşılaştırmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Divan şiirinde anlam beyitte başlayıp biterken; Tanzimat şiirinde anlam şiirin tamamına yayılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan Edebiyatı'nda aruz ölçüsü kullanılırken; Tanzimat Edebiyatında aruzun yanında hece ölçüsü de kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan Edebiyatı yüksek zümreye hitap ederken; Tanzimat Edebiyatı halka yönelmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat şairleri, Divan Edebiyatı nazım şekillerini kökünden değiştirmişlerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Divan Edebiyatı'ndaki eserlerin dili Tanzimat döneminkilerden daha ağırdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit'te görülen bir özellik değildir?

A
Shakespeare ^ in etkisinde kalmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oyunlarında sade bir dil kullanmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Daha çok romantizmin etkisinde kalmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Oyunları üç birlik kuralına uymaz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Oyunlarında egzotik ve tarihi konular işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A
Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım'ın  Karabibik  adlı eseridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi'nin  Şair Evlenmesi adlı eseridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem'in Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eseridir
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak  adlı eserdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergüzeşt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cezmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İntibah
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

I. Sanatını sanat için icra etmiş, göz için kafiye görüşünü savunmuştur.

II. Yanlış batılılaşmayı yazdığı bir romanında eleştirmiştir.

III. Talim-i Edebiyat adlı yapıtıyla yeni edebiya­tın esaslarını belirlemiş, birçok genç şair ve yazara yol göstermiştir.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçımız aşağıdakilerin hangisidir?

 

A
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İbrahim Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Yazar, bu romanında Bihruz Bey'in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur. Bu eser aynı zamanda edebiyatımızda realist roman özelliği gösterir.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Araba Sevdası - R. Mahmut Ekrem
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İntibah - Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eylül - Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sergüzeşt - Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek, edebiyata yeni türler getirmek düşüncesi.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hürriyet aşkı gibi idealleri halka benimsetmek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halkı aydınlatma yoluna yazılacak yapıtların özellikle realizmin ve natüralizmin etkisinde oluşmasını sağlamak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   bir   bilgi yanlışı vardır?

A
Devlet eliyle 1831'de çıkarılan ilk resmi gazete Tercüman-ı Ahval'dir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçımız Şinasi'dir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanzimat dönemi eleştirisinin temelini "eski-yeni" mücadelesi oluşturmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat romanlarında duygusal ve acıklı konular ön plandadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat şiirinde nazım birimi beyittir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı, tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazardı.

Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir?

A
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
A. Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Tanzimat şairlerinin çoğu, anlayış olarak klasik şiire karşı çıkmalarına rağmen, nazım şekilleri bakımından klasik Türk şiirinden kopamamışlar, şiirlerini genellikle Klasik Edebiyat'ın nazım şekilleriyle yazmışlardır.

Bu parçada belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Halkı yanlış yönlendirmek istememeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasik kültürle yetişmiş olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tema bakımdan değişikliği yeterli görmeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu dönem yazarlarının Batı'daki nazım şekillerini anlayamamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Padişah Abdülhamit'in baskıcı politikası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Moliere'den yaptığı çeviri ve uygulamalarla Türk tiyatro edebiyatına katkıda bulunmuştur. Ayrıca Bursa'da Vali iken yaptırdığı tiyatro binası da ti­yatroya ayrı bir katkısıdır. Lehçe-i Osmani eseri de sanatçının önemli bir diğer ürünüdür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İbrahim Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Tekirdağ doğumlu olan sanatçıya "vatan şairi" de denilmiştir. Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç ola­rak gören sanatçı özellikle tiyatro eserlerinde sa­de dil kullanılmıştır. "Vatan Yahut Silistre" oyunu­nun sahnelenmesinden sonra sürgün edilmiştir. Eserlerinde romantizmin etkileri görülür. "Toplum için sanat" anlayışıyla yazan sanatçının nesri, şii­rinden daha üstündür.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İbrahim Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Namık Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'e ait bir eser değildir?

A
Hürriyet Kasidesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zavallı Çocuk      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Garam
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Gülnihal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vatan yahut Silistre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.