Tanzimat Edebiyatı – 1 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 1 (Online-Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat dönemi sanatçıları bir arada verilmiştir?

 

A
H.Ziya Uşaklıgil - Şinasi - Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Mithat - Namık Kemal - Ö. Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
R.Mahmut Ekrem - Abdülhak Hamit Tahran - Tevfik. Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ali Bey - A.Vefik Paşa - Ali Canip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Namık Kemal - Şemsettin Sami - Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Eser, toplumun önemli sorunlarından biri olan görücü usulü ile evliliğin sakıncalarını anlatmak­tadır. Romantizmin bir ürünü sayılabilir. Roman dili, dönemine göre oldukça sadedir. Ayrıca ro­man Türk edebiyatının ilk yerli romanıdır. İlk roman  olması ve daha önce bu türle eser yazılmaması nedeniyle kurgu hataları göze çarpar.

Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sergüzeşt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Felatun Bey ile Rakım Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Tanzimat edebiyatı için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
Tanzimat'la birlikte şiirin konu alanı genişlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tercüman-ı Ahval'ın çıkmasıyla Tanzimat edebiyatı başlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Roman ve öykü bu dönemde fazla gelişmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat  edebiyatı   şairleri   hece  ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Roman ve öykü türünde ilk örnekler verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Divan Edebiyatı'nın kuralları ile Fransız edebiyatının kuralarını birleştiren bir eserdir. Yazarının Mekteb-i Mülkiyedeki ders notlarından oluşur. Recaizade Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili çok önemli bilgiler verir.

Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Letaif-i Rivayet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Talim-i Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Takdir-i Elhan
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Rumuzül Edep
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kamus-ı Türki    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
Eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde  yayımlamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tanzimat Edebiyatı'nın kurucusu ve ilklerin şairidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İlk atasözleri kitabı olan Durub-ı Emsali Osmaniye' yi yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Ahmet Mithat Efendi, okuru bilgilendirmeyi amaç edindiği için roman sıradandır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şinasi, Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının öncü kalemlerindendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal, tema bakımdan Divan edebiyatından , şekil bakımından Batı edebiyatından etkilenmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ziya Paşa, şiirlerinde, toplumdaki düzensizlikten ve adaletsizlikten şikayet eder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat'ın I. dönem yazarlarında "Sanat, toplum içindir." görüşü hakimdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Divan edebiyatının mazmunlarından ve süslü söyleyişinden kendini alamadılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Divan edebiyatında olduğu gibi parça güzelliği anlayışı sürdürüldü.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halkın anlayacağı  bir dil kullanmayı amaçladılar ama başarılı olamadılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Birinci dönemde Divan şiiri nazım biçimler kullanıldı, ikinci dönemde yeni biçimler denendi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İkinci dönem edebiyatçılardan, Realizmin ve Natüralizm' in etkisinde kalmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bu dönem sanatçıları, Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Batı'ya yönelmişlerdir. Batı edebiyatında gördükleri ye­ni türleri.. Türk edebiyatına getirmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, Batı'dan alınan edebi­yat türlerinden değildir?

A
Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tiyatro
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Röportaj
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hikaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Şinasi- Durub-ı Emsali Osmani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şemsettin Sami- Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal- Karabela
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Paşa- Cezmi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Mithat Efendi- Hasan Mellah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

(l)"Vatan şairi" olarak da anılan sanatçı, Tanzimat dönemi Türk edebiyatının, önde gelen isimlerindendir. (II) İyi bir eğitim almış, 1863'te girdiği Tercüme Odası'nda Şinasi ile tanışmıştır. (III) Şinasi'nin etki­siyle, Batı edebiyatına yönelmiştir. (IV) Şinasi Paris'e gidince, Tercüman-ı Ahval gazetesinin yöne­timini üstlenmiştir. (V) "Vatan Yahut Silistre" adlı oyunu sahnelendikten sonra, Magosa'ya sürül­müştür.

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat dönemi Türk edebiyatı için söylenemez?

A
Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak, Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçılar, bu dönemde hak  adalet,vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Roman, öykü, tiyatro ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri, bu dönemde verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Batılı toplumların  etkisinde gelişen bir edebiyattır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İkinci dönem sanatçıları, bireysel konuları işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Kemal'in değildir?

A
Cezmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Celalettin Harzemşah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tahrib-i Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Harabat
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

Tanzimat edebiyatı aşağıdaki olayların hangisiyle başlar?

A
İlk özel gazetenin çıkışıyla
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İlk resmi gazetenin çıkışıyla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanzimat Fermanı ^ nın ilanıyla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk yerli romanın yazılmasıyla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Meşrutiyetin ilanıyla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Tanzimat edebiyatının 1. döneminde, roman tü­ründe eserler veren yazarlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
Namık Kemal - Şinasi - Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Mithat Efendi - Ziya Paşa -  Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şinasi - Ahmet Mithat Efendi - Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal - Şinasi - Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Namık Kemal - Ahmet Mithat Efendi - Şemsettin Sami
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını keserek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği "ibret dersi"ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme romantik özellikler ağır basmaktadır. Ana kahramanı Ali Bey'dir.

Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

 

A
Ziya Paşa - Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal - İntibah
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şinasi - Şair Evlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Mithat - Letaif-i Rivayet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Siyasetle yakından ilgilenirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.