Milli Edebiyat – 4 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat – 4 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat - 4

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ve Halide Edip'te bulunan ortak bir yöndür?

A
Dil ve anlatımlarının kusursuzluğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Milli Edebiyat döneminden olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Töre romanı yazmış olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Natüralizmden etkilenmiş olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halkı eğitme amacı gütmemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan şairimizdir. Onun yüzü Doğu' ya dönüktür. İlhamlarını din ve töreden alır. "Seyfi Baba " da hasta dostunu ziyarete giderken elindeki kırık camlı fenerin kör ışığında geçtiği İstanbul sokaklarını betimler, yoksulluğu anlatır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakiler­den hangisidir?

A
M. Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Y. Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
M. Akif Ersoy
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
A. Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Sanatçı; eleştiri, makale, çeviri, hatıra, hikaye, roman, anı, tiyatro türlerinde; birçoğu dergi, ga­zete sayfalarında kalan yüzü aşkın eser yaz­mıştır. Bunlardan on dokuzu roman, yedisi hi­kaye, yirmiden fazlası telif tiyatro eseridir. Asıl yazarlık kudretini romanlarında göster­miştir. Anadolu'nun kapısını romana açmış, eserlerin­de çevre olarak Anadolu'yu işlemiştir. "Çalıku­şu " da yaşadığı aşk acısı ve kırgınlık nedeniyle Anadolu'da öğretmenlik yapan Feride adlı genç bir kızı anlattığı bir Anadolu serüvenidir.

Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halide Edip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Reşat Nuri
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Refik Halit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Eserde bir ailenin fertlerinin tek tek yuvadan kopuşu ve hazin sonları anlatılır. Eserin baş kahramanı Ali Rıza Bey bir avukata metres olan kızı Leyla ile birlikte felçli bir hayat yaşamaya mahkum olur.

Yukarıda tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metres- Hüseyin Rahmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İntibah- Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaprak Dökümü- Reşat Nuri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kiralık Konak- Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vurun Kahpeye- Halide Edip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

A
Türk Sazı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ey Türk Uyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ordunun Destanı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aydın Kızları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yeni Hayat
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A
Geçtiğimiz Yol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kızıl Elma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anamın Kitabı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Altın Işık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türk Sazı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
"Şiir vicdani bir keyfiyettir." düşüncesi benimsenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bireysel konular işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kullanılan dil ağır ve sanatlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hece ölçüsü benimsenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Beş Hececiler"in şiirin en güzel örneklerini vermesinde payı büyüktür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fuat Köprülü'ye ait bir eser değildir?

A
Türk Saz Şairleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türk Edebiyatı Tarihi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan Edebiyatı Antolojisi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türk Medeniyeti Tarihi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Roman adını kutsal kitaplarda lanetlenmiş iki şehirden alır. Eserde Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen İstanbul'daki bazı ahlak­sızlıklar, kokuşmuşluklar anlatılır. Batı' ya körü körüne bağlanmak, eğlenceler, bazılarının iş­gal kuvvetlerindeki subaylarla kurduğu düzey­siz ve çarpık ilişkiler gözler önüne serilir.

Paragrafta sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vurun Kahpeye- Halide Edip
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM1 DoÄŸru Cevap:C
B
Huzur- Ahmet Hamdi
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM1 DoÄŸru Cevap:C
C
Sodom ve Gomore- Yakup Kadri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yalnızız- Peyami Safa
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM1 DoÄŸru Cevap:C
E
Kurtlar Sofrası- Attila İlhan
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM1 DoÄŸru Cevap:C
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi R. Nuri Güntekin'e ait bir eser değildir?

A
Miskinler Tekkesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Damga
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dudaktan Kalbe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İstanbul'un İç Yüzü
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yaprak Dökümü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip'e ait romanlardan biri değildir?

A
Sinekli Bakkal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ateşten Gömlek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Vurun Kahpeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Panorama
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tatarcık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Milli Edebiyat sanatçılarının etkilendikleri akım yanlış verilmiştir?

A
M. Şevket Esendal- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Y. Kadri Karaosmanoğlu- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
H. Rahmi Gürpınar- Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
H. Edip Adıvar- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ömer Seyfettin- Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.