Milli Edebiyat – 5 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat - 5

Soru 1

      Milli Mütareke ^ den sonra siyaset alanında oluşan "Halka Doğru " hareketi, edebiyatta da ulusal kaynaklara dönme düşüncesinin doğ­masına yol açmıştır. Bu sözle; dilde sadeleş­me, yerli yaşamı yansıtma, şiirde hece ölçüsü­nü kullanma gibi özellikler anlaşılır.

     Yukarıdaki özellikleri gerçekleştirmeyi ülkü edinen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünûn
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fecr-i Âti
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milli Edebiyat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I. Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Halide Edip ^ e ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A
Handan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeni Turan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dağa Çıkan Kurt
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Akile Hanım Sokağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seviyye Talib
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

        -      Edebiyat dünyasına Edebiyat-ı Cedidedeki yazı ve hikayeleriyle katıldı.

        -      1901 ^ de yayınlanan Haristan ve Gülistan adlı kitabıyla üne kavuştu.

        -      1908 ^ den sonra Türkçülük hareketlerine katıldı.

        -      Gönül Hanım ve Çağlayanlar yazarın önemli eserleridir.
Yukarıda özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerin­den farklıdır?

A
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mai ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vurun Kahpeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şermin
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

      Yazarın, eski eğitim sistemini ve dini istismar edenleri eleştirdiği bu roman Ali Şahin adlı genç bir öğretmenin yaşam öyküsüyle Cumhuriyet ^ ten önce dindar geçinen bir grubun bundan sonra çıkarcı oluşlarını anlatır. Bu eseri yazar dönemin siyasal baskısından ötürü yayımlayamamıştır.

     Sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çete- Refik Halit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeşil Gece- Reşat Nuri
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mehmetçik- Halide Edip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dağ Yolu- Hamdullah Suphi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Foya- Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

      Onun hikayeleriyle romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Romanların­da, çoğunlukla aile üstünde durur. Hiçbir belli teze bağlanmaksızın, sağlam bir teknikle, başa­rılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslupla    olayları anlatır. Mensur şiir, makale, fıkra, hatı­ra, sohbet, tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. "Memleket Hikayeleri " en önemli eseridir.

      Yukarıda tanıtılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Halit Karay
İpucu:
TEBRİKLER!
B
M. Fuat Köprülü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
H. Suphi Tanrıöver
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
A. Şinasi Hisar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
H. Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Yezidin Kızı, Sürgün, İstanbul ^ in İç Yüzü " adlı romanların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Refik Halit Karay
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Oğuz Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Yakup Kadri " ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat ^ tan Atatürk Türkiyesi dönemlerine kadarki yaşantısını yansıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gerçeklere fikir açısından bakan büyük bir nesir ve roman yazarımızdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun sorunları üstünde durmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hemen her romanında tarihsel olaylara bağlı insanların kişiliklerini yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları fakir, iyimser, düzene ayak uydurmuş, törelere karşı çıkan kişilerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin ^ e ait bir öykü değildir?

A
Bahar ve Kelebekler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ashab-ı Kehfimiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yüksek Ökçeler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Asilzadeler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çağlayanlar
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi "Yeni Lisan " da savunulan görüşlerden biri değildir?

A
Arapça ve Farsça tamlamalar dilden atılacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türkçede karşılığı bulunan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmayacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazı diliyle konuşma dili birleştirilecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kullanılmasında zorunluluk bulunan Arapça ve Farsça sözcükler olduğu gibi kullanılacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İstanbul ağzı (İstanbul halkının konuşma dili), yazı dili ve edebiyat dili olacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat ^ ın ilkelerinden biri değildir?

A
Yerli konuları işleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sade bir dil kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halk şiiri vezinlerinden yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yabancı sanat etkilerinden uzaklaşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Roman tekniğine yeni boyutlar kazandırma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

      Yazı hayatına Fecr-i Âti topluluğuyla başlamış, roman, anı, öykü, tiyatro ve mensur şiir türünde eserler vermiştir. Romantik, realist bir çizgisi vardır. Tarih ve toplum olaylarını, Tanzimat ^ tan Cumhuriyet yıllarına uzanan bir dönemi romanlaştırdı. Toplumsal değişmeleri, kuşaklar arası çatışmaları, aydın, halk çatışma ve ikilemini işledi. "Yaban " romanıyla 1942 CHP roman yarışmasında ikinci oldu.

     Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Çoşku ve Heyecana Bağlı Metinler (Şiir) Doğru – Yanlış Etkinliği -2