Milli Edebiyat – 5 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat – 5 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Milli Mütareke'den sonra siyaset alanında oluşan "Halka Doğru " hareketi, edebiyatta da ulusal kaynaklara dönme düşüncesinin doğ­masına yol açmıştır. Bu sözle; dilde sadeleş­me, yerli yaşamı yansıtma, şiirde hece ölçüsü­nü kullanma gibi özellikler anlaşılır.

Yukarıdaki özellikleri gerçekleştirmeyi ülkü edinen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servetifünun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milli Edebiyat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
I. Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. Tanzimat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Yakup Kadri " ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat'tan Atatürk Türkiyesi dönemlerine kadarki yaşantısını yansıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gerçeklere fikir açısından bakan büyük bir nesir ve roman yazarımızdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun sorunları üstünde durmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hemen her romanında tarihsel olaylara bağlı insanların kişiliklerini yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları fakir, iyimser, düzene ayak uydurmuş, törelere karşı çıkan kişilerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Yazarın, eski eğitim sistemini ve dini istismar edenleri eleştirdiği bu roman Ali Şahin adlı genç bir öğretmenin yaşam öyküsüyle Cumhuriyet'ten önce dindar geçinen bir grubun bundan sonra çıkarcı oluşlarını anlatır. Bu eseri yazar dönemin siyasal baskısından ötürü yayımlayamamıştır.

Sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çete- Refik Halit
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeşil Gece- Reşat Nuri
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mehmetçik- Halide Edip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dağ Yolu- Hamdullah Suphi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Foya- Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Yazı hayatına Fecriati topluluğuyla başlamış, roman, anı, öykü, tiyatro ve mensur şiir türünde eserler vermiştir. Romantik, realist bir çizgisi vardır. Tarih ve toplum olaylarını, Tanzimat'tan Cumhuriyet yıllarına uzanan bir dönemi romanlaştırdı. Toplumsal değişmeleri, kuşaklar arası çatışmaları, aydın, halk çatışma ve ikilemini işledi. "Yaban " romanıyla 1942 CHP roman yarışmasında ikinci oldu.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

        -      Edebiyat dünyasına Edebiyat-ı Cedidedeki yazı ve hikayeleriyle katıldı.

        -      1901'de yayınlanan Haristan ve Gülistan adlı kitabıyla üne kavuştu.

        -      1908'den sonra Türkçülük hareketlerine katıldı.

        -      Gönül Hanım ve Çağlayanlar yazarın önemli eserleridir.

Yukarıda özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerin­den farklıdır?

A
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mai ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vurun Kahpeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şermin
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat'ın ilkelerinden biri değildir?

A
Yerli konuları işleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sade bir dil kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halk şiiri vezinlerinden yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yabancı sanat etkilerinden uzaklaşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Roman tekniğine yeni boyutlar kazandırma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'e ait bir öykü değildir?

A
Bahar ve Kelebekler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ashab-ı Kehfimiz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yüksek Ökçeler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Asilzadeler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çağlayanlar
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Halide Edip 'e ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A
Handan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeni Turan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dağa Çıkan Kurt
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Akile Hanım Sokağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seviyye Talib
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Yezidin Kızı, Sürgün, İstanbul'un İç Yüzü " adlı romanların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Refik Halit Karay
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Oğuz Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi "Yeni Lisan " da savunulan görüşlerden biri değildir?

A
Arapça ve Farsça tamlamalar dilden atılacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Türkçede karşılığı bulunan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmayacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazı diliyle konuşma dili birleştirilecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kullanılmasında zorunluluk bulunan Arapça ve Farsça sözcükler olduğu gibi kullanılacak.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İstanbul ağzı (İstanbul halkının konuşma dili), yazı dili ve edebiyat dili olacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Onun hikayeleriyle romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Romanların­da, çoğunlukla aile üstünde durur. Hiçbir belli teze bağlanmaksızın, sağlam bir teknikle, başa­rılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslupla    olayları anlatır. Mensur şiir, makale, fıkra, hatı­ra, sohbet, tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. "Memleket Hikayeleri " en önemli eseridir.

Yukarıda tanıtılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Halit Karay
İpucu:
TEBRİKLER!
B
M. Fuat Köprülü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
H. Suphi Tanrıöver
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
A. Şinasi Hisar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
H. Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.