Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

  • Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ve bu savaşa yazdıklarıyla katılan sanatçıların eserleriyle oluşan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı, dil ve sanat görüşü bakımından Milli Edebiyat Döneminin devamı niteliğindedir.
  • Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatının alt yapısını oluş­turan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında vatan, bağımsızlık, Türk tarihindeki kahramanlıklar, Kurtuluş Savaşı, onun halktaki yansıması ve Atatürk konu edil­miştir.
  • Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında hece ölçüsüy­le Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek amacıyla milli’ duygu­ları ele alan, moral verici, orduyu coşturucu şiirler yazıl­mıştır.
  • Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı romanlarında işgal altındaki kentler (İstanbul, İzmir…), aydın-halk ça­tışması, yanlış batılılaşma işlenmiş, idealize tipler yara­tılmıştır.
  • Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı hikâyelerinde sa­vaşa ait gözlemler, Türk insanının, askerinin kahraman­lığı ve fedakârlığı anlatılmıştır.
  • Dergi ve gazetelerde Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen makale, fıkra ve denemeler kaleme alınmış, halkı coştu­rucu söylevler verilmiştir.