Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro – Göstermeye Bağlı Edebi Metinlerin Özellikleri

Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro)

Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür.

Özel ve resmi tiyatrolar kurulmuştur.

Tiyatro eğitimi verilen Darülbedayi’nin yanında Türk ope­rasının temelini kurmak amacıyla Darülelhan adı ile mü­zik bölümü açılmıştır.

Bu dönemde tamamen Batılı bir tiyatro anlayışının te­melleri atılmıştır.

Doğal ve sade bir dil ve üslup kullanılmıştır.

Bu dönemde İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci ve Musahipzade Celal sadece tiyatro eserleri vermişlerdir.

Bunları da gezebilirsin.

Aka Gündüz – Hayatı ve Eserleri

AKA GÜNDÜZ Şiir, roman, öykü, oyun türlerinde yapıtlar veren sanatçı, ge­çim kaygısıyla yazdığı için edebi …