Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Milli Edebiyat- Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler (Roman – Hikaye)

Milli Edebiyat- Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler (Roman – Hikaye)

 • Roman ve hikâyede toplumsal, milli konulara realist bir bakışla yer verilmiştir.
 • Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler kulla­nılmamıştır.
 • Roman ve hikâyelerde sade ve anlaşılır bir dil kullanıl­mıştır.
 • İstanbul Türkçesi kullanılmıştır.
 • Bu dönemle birlikte hikâye ve romanlarda İstanbul dışı­na çıkılmış ve Anadolu anlatılmıştır.
 • “Yurt” ve “köy” sorunlarına yönelim başlamıştır. Köy ve taşra insanının yaşayışını anlatan ilk başarılı örnekler,
 • Reşat Nuri‘nin “Çalıkuşu”,   Ebubekir Hazım‘ın “Küçük Paşa” adlı yapıtı bu dönemde verilmiştir.
 • Anadolu’nun edebiyata girmesiyle birlikte “memleket edebiyatı” da başlamıştır.
 • Arapça ve Farsça tamlamalardan kaçınılmıştır.
 • Maupassant tarzı (olay hikâyesi) hikâyeler yazılmıştır.
 • Hikâyelerde gözlem öne çıkmıştır.

Bunları da gezebilirsin.

Aka Gündüz – Hayatı ve Eserleri

AKA GÜNDÜZ Şiir, roman, öykü, oyun türlerinde yapıtlar veren sanatçı, ge­çim kaygısıyla yazdığı için edebi …