Modern Şiir Geleneğinin Özellikleri Nelerdir?

Modern Şiir Geleneğinin Özellikleri

  • Ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş ve ölçüsüz, kafiyesiz şiir örnekleri verilmiştir.
  • Sanatlı söyleyişin yerine, yalın ve doğal söyleyiş benimsenmiştir.
  • Her türlü konu işlenmiştir.
  • Serbest şiir tarzı benimsenmiştir.
  • Şiirlerde sözcük dizilişi ve iç ahenk ön plandadır.
  • Her şiirin, konusuyla ilgili bir adı vardır.
  • Şiirde konu birliği vardır.

ÖRNEK METİN

TÜRKÜLER DOLUSU

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Kirazın derisinin altında kiraz

Narın içinde nar

Benim yüreğimde boylu boyunca

Memleketim var

Canıma ciğerime dek işlemiş

Canıma ciğerime

Sapına kadar.

Elma dalından uzağa düşmez

Ne yana gitsem nafile

Memleketin hali gözümden gitmez

Binbir yerimden bağlanmışım

Bundan ötesine aklım ermez.