Münazara Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Münazara Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak sa­vunulmasına münazara denin

Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurul­malıdır.

Münazaradaki gruplar en az iki en çok altı kişiden oluşur.

Gruplardan birisi konuyu olumlu, diğeri ise olumsuz yönden (tez-antitez) ele alır.

Münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir “jüri” seçilir.

Galibi Jüri belirler.

Konuya olumlu tezi savunan başlar.

Bu tartışma yönteminde amaç doğruyu savunmaktan ziyade tar­tışmada baskın taraf olmaktır.

Konuşmacılara, araştırma için süre verilmelidir.

Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik alt konuları hak­kında konuşmak zorundadır.

Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz.

Münazarada yazılı metne bakarak okuma olmaz.

Konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genel­likle 5-15 dakikadır.

Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylaya­cak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.

Jürinin, değerlendirmede dikkat edeceği özellikler:

Türkçeyi kullanma gücü. (Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime hazi­nesi, cümle kurma vb.)

El, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma.

Savunmada inandırıcı olma. (Belgeler, istatistikî bilgiler, resimler, gazete ve dergi haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.)

Konuşmacıların fiziki özellikleri. (Temiz ve düzenli kıyafet, saç. sakal tıraşı vb.)