Sempozyum (Bilgi Şöleni) Nedir, Özelikleri Nelerdir?

Sempozyum (Bilgi Şöleni) Nedir, Özelikleri Nelerdir?

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştır­macıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır.

Bildiri sahiplerine ayrılan zaman oldukça kısadır.

On dakikalık bir sürede 1500-2000 kelime kullanma şansı vardır. Buna göre, hazırlanacak bildiri, dört sayfayı geçmemelidir. Cüm­leler, kolay anlaşılır biçimde düzenlenmelidir.

Metni yazmadan önce ana başlıklar vurgulanmalıdır. Sunulabile­cek yansı sayısı da 5-6 civarında olmalıdır.

Konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili so­rular sorabilirler. Böylece sempozyumdan “panel” e geçilir. Daha sonra da tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden foruma ge­çilmiş olur.

Konuşmaları kitap haline getirilebilir.

Sempozyum bir günü aşabilir.

Bildiri metni, şu bölümlerden oluşmalıdır:

a) Giriş: Neden bu konunun ele alındığı, çalışmanın diğer çalışma­lar arasındaki yeri. (yarım sayfa)

b) Deney: Malzeme ve yöntemin tanıtımı, (bir sayfa)

c) Bulgular: Dinleyiciler tarafından beklenen yeni bilgi, belge ve önerilerin açıklanması ve tartışılması.

Bildiri, konferans ile büyük ölçüde bir benzerlik gösterir. Bildiri, öncelikle bilimsel bir yazı türüdür. Oysa konferansta, bilimsellik yanında popüler bir hava söz konusudur.

Son olarak, bildiride varılan sonuçlar ve ana noktalar özetlenerek ana düşünce vurgulanır.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.