Konferans Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

İçindekiler

Konferans Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Hazırlıklı ve planlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara konferans denir.

Konferans verilmeden önce, biri konferansçıyı bütün özellikleriyle dinleyicilere tanıtmalıdır.

Konuşmacı; dinleyenleri sıkacak ve bıktıracak söz ve tavırlardan uzak durmalıdır.

Jest ve mimikler konunun anlamına uygun olarak yerinde ve uyumlu olmalıdır.

Konferans planı şöyle düzenlenebilir:

 1. Hitap cümlesi
 2. Konunun sunuluşu
 3. Konferansın amacı
 4. Konunun açılması ve anlatılması
 5. Sonuç
 6. Sorular ve cevaplar
 • Konferansı düzenleyenler; dinleyicilere konunun çerçevesini an­latmalıdır.
 • Zaman zaman canlı örnekler ve fıkralarla dinleyicilerin dikkati ve ilgisi uyanık tutulmalıdır.
 • Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının veril­mesi imkânsızdır.
 • Konferansta: Anlatılanlar kısaca özetlenmen, amaç verilmeli ve konferans dinleyicilere saygı ve iltifat eden sözlerle bitirilmelidir.
 • Sorulacak sorular da kısaca cevaplanmalıdır.

KONFERANS ÇEŞİTLERİ

Kolokyum (Konuşu)

Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacı­ların bir araya geldikleri ve konunun bir bilim adamı ya da ekip tara­fından sunulduğu ve tartışıldığı toplantıdır.

Kurs

Belirli bir konuyu, bu konuda yetişeceklere öğretmek amacıyla yapı­lan etkinliklerdir.

Seminer

Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kim­selere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılardır. Yüksek öğretim kurumlarında lisans / lisan­süstü öğrenci ve öğreticilerin katılımıyla yapılan seminerler, bu tanı­tımın dışındadır. Bunlar yüksek öğretim kurumlarında, öğretim üyesi­nin yönetimi altında, öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen toplantılardır.