Forum Nedir, Özellikleri Nelerdir, Forum İle Panel Farkı…

Forum Nedir, Özellikleri Nelerdir, Forum İle Panel Farkı…

Tartışma türüdür.

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kural­ları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.

Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmaya başlan­madan duyurulmalıdır.

Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşididir.

Dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.

Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracât edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçilir.

Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu de­ğişik anlayışlarla ortaya koymaktır.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunla­rına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içinde yapılma­lıdır. Dinleyiciler, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olmalıdır.

Forumda alanında uzman kişiler tarafından tartışılan konular kay­dedilip daha sonra yazıya aktarılabilir bu tür forumlara dinleyici­nin olmadığı forum denir.