Natüralizm Temsilcileri ve Eserleri-Dünya Edebiyatı

John Steinbeck: Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar
Emile Zola: Germinal, Meyhane, Nana, Toprak
Alphonse Daudet: Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâyeleri
Guy de Maupassant:

 

Ay Işığı, Ölüm gibi Kuvvetli