Parnasizm Temsilcileri ve Eserleri-Dünya Edebiyatı

T.Gautier: Romantizmin Tarihi, Matmazel de Maugin
T. De Banville: Akrobatik Şiirler
L. De Lisle: Antik Şiirler, Barbar Şiirler
Coppe: Küçük İnsanlar
Prudhomme: La Justice
Heredia: Ganimetler
Anatolıe France: Tanrılar Susamışlardı