Naturalizm,Naturalizmin Özellikleri,Naturalizmin Temsilcileri

Naturalizm, Naturalizmin Özellikleri,  Naturalizmin Temsilcileri

  • Doğalcılık olarak da bilinen natüralizm, aslında bilim­sel realizmdir.
  • Doğa bilimlerinin, ilke ve yöntemleri edebiyata uyarlanmak istenmiştir.
  • Natüralizm kendin­den önceki akım olan realizme bir tepki olarak doğma­mıştır. Onun daha ileri bir aşamasıdır, insana bir bilim adamı gözüyle yaklaşılmış, insan, ahlakî ve mantıkî nitelikleriyle değil, soyaçekim ve çevresel özellikleriyle ele alınmıştır.
  • Emile Zola “deneysel yöntem“in edebi­yatta da uygulanabileceğini ileri sürerek natüralizmin gözlemine “bilimsel deney”i de eklemiş; “Deneysel Roman” adlı yapıtında natüralizmin ilkelerini açıkla­mıştır.
  • Natüralizmde, insanın duygu, düşünce ve davranışları soyaçekim ve toplumbilim yasalarıyla açıklanmaya ça­lışılmış; sosyal çevreyle ilgili betimlemelere geniş yer verilmiştir, insan ve toplum, bilimsel determinizm yön­temiyle incelenmiştir, içgüdü insanı yönlendiren bir et­ken olarak görülmüş, bu yüzden yaşam, iyi-kötü, güzel-çirkin; hatta iğrenç denmeden her yönüyle ele alın­mıştır.
  • Sanatçı, bir bilim insanı, yaşam bir laboratuvar, insanlar da deney aracı olarak görülmüştür.
  • Eserlerde kişilikler gizlenmiş, üslupçuluğa karşı çıkılmış, kişiler çevrelerine uygun hareket ettirilip konuşturulmuştur.
  • Çevre ve insan, çağın sosyal çöküntüleri içinde ele alındığından eserlerde bir kötümserlik havası görülür.
  • Realistlerin “sanat için sanat” anlayışına karşı, “top­lum için sanat” ilkesine bağlı kalınmıştır.
  • Tiyatroda de­kor, kostüm ve aksesuara en ince ayrıntısına kadar önem verilmiş, böylece çevrenin insan üzerindeki etki­si gösterilmek istenmiştir.

Temsilcileri: E.Zola, Concourt Kardeşler, H. Taine, A. Daudet, G. de Maupassant’dır.
Türk edebiyatında, Beşir Fuat, Nabizade Na­zım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar‘ın eselerinde bu akı­mın izleri görülür.
 
Emile Zola (1840-1902)
Natüralizmin kurucusudur. “Deneysel Roman” adlı ya­pıtında bu akımın ilkelerini ortaya koymuştur. Yapıtla­rında bir bilim adamı gibi davranmıştır. Yaşadığı döne­min toplumsal yaşamını ustalıkla yansıtmıştır.
Eserleri: Meyhane, Germinal, Nana, Toprak, Gerçek, Para…
 
Guy De Maupassant (1850-1893)
Öykü ve roman türlerinde eserler vermiştir. Yalın bir anlatımı vardır. Karamsar bir ruh haliyle yazmıştır. Öy­külerinde olay ve gözlem çok önemli bir yer tutar. Olay öykücülüğünde bir ekol olmuştur. Bu anlamda klasik öykü türünün ustasıdır.
Eserleri: Ayışığı, Tombalak, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Kadar Acı, Küçük Regue.