Nazan Bekiroğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

İçindekiler

Nazan Bekiroğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Trabzon’da dünyaya gelmiş, Ankara Üniversi­tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okumuş, akademik hayatına devam ederek bu alanda profesör olmuştur.
  • Akademisyenliği ve yazarlığı bir arada yürüten önemli kadın yazarlarımızdandır.
  • Geleneksel anlatı formlarını romanlarına başarıyla uygulayan bir sanatçıdır.
  • İlk romanı “Yusuf ile Züleyha” konusunu Kuran’da geçen Yusuf Kıssası’ndan alır. Yazar, asırlarca geleneksel öykümüze kaynaklık eden bu olaya diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak olaya âşıkın yani Yusuf’un değil, maşukun yani Züleyha’nın pen­ceresinden bakmıştır. Geleneksel anlatım biçimlerinden yarar­lanarak şiirsel bir üslupla anlattığı bu aşk Öyküsüne evrensel bir hüviyet kazandırmıştır.
  • İsimle Ateş Arasında” adlı ikinci romanı da önceki eseri gibi de­ğerler, simgeler çatışması üzerine kurulmuş alegorik bir eserdir. Devleti temsil eden padişah, padişahın gücünün hem onaylayıcısı hem tehdidi konumundaki yeniçeriler, Mansur kimliğine bü­rünerek bir çıkar için ilişki kurduğu Nİhade’ye âşık olan Numan’ın “aşk-çıkar” arasındaki çatışması romanın kurgusunu oluşturmak­tadır.

 

ESERLERİ

Roman

Yusuf ile Züleyha, İsimle Ateş Arasında, Nar Ağacı, La; Sonsuzluk Hecesi

Hikâye

Nun Masalları, Cam Irmağı Tas Gemi

İnceleme

Şair Nigar Hanım, Halide Edip Adıvar

Deneme

Mor Mürekkep, Mavi Lale, Yitik Lale, Cümle Kapısı, Yol Hali, Mimoza Sürgünü