Neden – Sonuç Bildiren Yargılar, Neden Sonuç İçeren Cümleler,Gerekçeli Cümleler

 Neden — Sonuç Bildiren Yargılar

 

* Çocukların , susuzluktan dudakları çatlamıştı. 

*Şiddetli soğuklardan elleri ince ince yarılmıştı

*Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi kapattım. 

*Gene bahar geldi, güller  açıldı. 

*Erzurum’un dağları kardır, geçilmez.  

*Ülke toprakları yanlış kullanım yüzünden yok olup girmektedir.

*Tarıma yeterince önem verilmediğinden bu ülke pamuk, sebze, meyve üretiminde dünya sıralamasında gerilerde yer almaktadır.

*Çevre bilinci yeterince gelişmemiş olması, hava ve su kirliliğine yol açmaktadır. 

 

NOT : Neden – sonuç bildiren  cümlelerinde neden sonuçtan sonra söylenebilir. Bu durumda “neden” e gerekçe   de denilebilir.

*Evde oturuyorum çünkü yağmur yağıyor.

 

NOT: Bir cümle diğerinin gerekçesi olabilir.

*Hemen hemen tüm eserlerinde yalın bil dil kullandı. Çünkü eserlerinin anlaşılmasını ve sevilmesini  istiyordu.

*Artık öykü yazmayı bıraktım, şiire başladım. Şiir yazarken kendimi daha özgür hissediyorum.

* Arkadaş toplantılarına katılmazdı. Bu gibi şeylerin zaman kaybı olduğunu düşünürdü.