Nesir(Düzyazı) Türleri – 2 (Online-Test Çöz)

Nesir (Düz Yazı) Türleri - 2

Soru 1

Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini bazen överek, bazen ise yererek vermektir.

Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Biyografi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi trajedi türünün ustalarından değildir?

A
Corneille
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Racine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Euripides
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sophokles
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Moliere
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

         I.    Olaylar hayal ürünüdür.

 

         II.   Yer ve zaman kavramı belirsizdir.

 

        III.    Evrensel konuları işler.

 

        IV.   Olaylar -miş'li geçmiş zamanda anlatılır.

 
         V.   Birtakım tekerlemelerle başlar.
Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Masal
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Fabl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi "Karagöz Oyunu " nun bölümlerinden değildir?

A
Giriş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fasıl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bitiş
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taklit
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Muhavere (Konuşma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

         I.    Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.

         II.   Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.

        III.   Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.

        IV.   Günümüzdeki stand-up gösterisidir.

Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meddah
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Karagöz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Komedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Seyirlik Köy Oyunu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ortaoyunu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını ortaya koyan yazı türüne ne denir?

A
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söyleşi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştiri
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Röportaj
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?

A
Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hikaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tiyatro
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Masal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Makale
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8
Namık Kemal'in "Lisan-ı Osmani'nin Edebiya­tımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir " başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?
A
Eleştiri Yazısı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Makale Yazısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mektup
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

      O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahse­diyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.

      Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Deneme
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gezi yazısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

     "Analiz " dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanı­lan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bun­ların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde du­rurken, söylediklerini somut verilere otur­tarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesap­lamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.

      Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makale
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Söyleşi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

        - Güncel konularda yazılır.

        - Kanıtlama yoluna gidilmez.

        - Kesin yargılara varılmaz.

        - Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.

        Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sohbet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12
Ali Şir Nevai'nin "Mecalis'ün Nefais " adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
A
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Biyografi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mektup
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Halk Hikâyesi ile Destan Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

Halk Hikâyesi ile Destan Arasındaki Benzerlikler Halk hikâyeleri de destanlar gibi âşıklar (ozanlar) tarafından saz …