Nesir(Düzyazı) Türleri – 3 (Online-Test Çöz)

Nesir(Düz yazı) Türleri

Nesir (Düz Yazı) Türleri - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Wolker, barın kapısını itip içeri girdi. Barın duvarlarından gelen ağır bir sıcaklık şakaklarını sıkıyor, onu boğuyordu. Alt kattaki lavaboya kadar kendini sürükledi. Musluğu açtı. Yüzüne su çarptı.

Bu parçanın alındığı yapıtın türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Öykü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tiyatro
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fıkra
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Mektup, bir iletişim aracıdır. Bireyler arasında yazılanlara özel, kurum ve kuruluşlar arasında yazılanlara da iş mektupları denir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mektup dalında ünlü değildir?

A
Aziz Nesin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
C. Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
A. Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ömer Seyfettin
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Antalya'nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya'nın yedi türlü elması olur. İzmit'in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.

Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?

A
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gezi yazısı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Röportaj
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

1956'da Konya' nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve se­faleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece ya­şama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.

Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Yaşam öyküsü    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Özyaşamöyküsü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Günlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Portre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğ­ruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazla­dan ayırmaya çalışır. Yazar, "Aklın yolu birdir " ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazete­lerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.

Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?

A
Eleştiri                                    
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Söyleşi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?

A
Günlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sohbet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söylev                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fıkra
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Röportaj
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bun­larda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiya­tında "tezkire " adıyla karşılık bulmuştur.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Biyografi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Beyoğlu'ndaki ev Bizans savunmasından ön­ceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anla­tıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?

A
Biyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Günlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Artık "armut piş ağzıma düş " devri sona erdi. Günümüz muhabirleri eskiden olduğu gibi masa başı mesai doldurarak haber yapmıyorlar. Bir gezgin gibi Türkiye'yi karış karış dolaşıyorlar. Haberleri birinci ağızdan alıp olay yerinde bire bir görüntülüyorlar. Ardından bunları yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanlığa iletiyorlar.

Bu parçaya göre günümüz gazetecilerinin insanlığa ilettikleri aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

A
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gezi yazısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Röportaj
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi "trajedi " nin özelliklerinden değildir?

A
Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yüksek üslupla yazılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Üç birlik kuralına uyar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Amaç, insanları eğlendirmektir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

 

 

Dramatik Tiyatro

 

Epik Tiyatro

I.

 

Seyirci sahne eylemi­ne karıştırılır.

 

Seyirci gözlemci olarak tutulur.

II.

 

Seyirciye yaşantı sunulur.

 

Seyirciye dünya görü­şü sunulur.

III.

 

Akıl egemendir.

 

Duygu egemendir.

IV.

 

Eylemle çalışır.

 

Anlatıya başvurur.

V.

 

Seyircinin merakı "son " üzerine toplanır.

 

Seyircinin merakı oyun akışı üzerinde toplanır.

Yukarıda numaralandırılmış bilgilerle karşı­laştırmaları verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.