Nesir(Düzyazı) Türleri – 4 (Online-Test Çöz)

Nesir (Düz Yazı) Türleri - 4

Soru 1

      Emir, Beyoğlu ^ nun dar sokaklarına girdi. İlk gör­düğü ahbabına takılarak her günkü sonu bitmez yolculuğuna başladı. Önce gece mesaisini dol­durmayı bekleyen garsonun yanına uğradı. Bir iç geçirmeyle, ezile büzüle karnını doyurdu. Ardından lavaboları temizlemeye aşağı indi. Pat­ronun isteklerini yerine getirdi. Cebine koyduğu üç kuruş, suratına inen belki bininci tokattı.

      Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öykü
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?

A
Siyer: Hz. Peygamberin hayatını anlatan eserler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ortaoyunu: Pişekar ve Kavuklu ^ nun başrollerinde olduğu irticalen oynanan güldürü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Meddah: Değişik taklitlerin yapıldığı, küçük hikayelerin anlatıldığı birçok şahsın rol aldığı güldürü.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tuluat: Bir metne bağlı olmaksızın sahnede akla gelen sözlere dayalı oyun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Menkıbe: Din büyüklerinin, dervişlerin hayat hikayelerinin anlatılması.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Türk edebiyatında ilk öykü sayılan "Letaif-i Rivayat " ın yazarı kimdir?

A
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sami Paşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgi­li aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5
 

Yazınsal tür

 

Ünlü sanatçısı

 

          I.      Makale               Şinasi

 

         II.      Fıkra                  Çetin Altan

 

        III.      Eleştiri                Namık Kemal

 

        IV.      Deneme             Abdülhak Hamit

 
         V.      Anı                   Ziya Paşa
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?

A
Şevket Süreyya Aydemir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Behçet Necatigil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şeyhi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ömer Seyfettin
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

      Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir savı savunmak, desteklemek amaçlı yazılan yazılardır. Daha çok siyasal ve toplumsal olaylara, sanat ve bilince yönelik olarak yazılan bir yazınsal türde anlatım nesneldir.

     Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Makale
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Biyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Makale türünün bizde ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?

A
Şinasi- Mukaddime
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Haşim- Bize Göre
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
A. Mithat Efendi- Avrupa ^ da Bir Cevelan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cenap Şehabettin- Hac Yolunda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
F. Rıfkı Atay- Denizaşırı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özelliklerinden değildir?

A
Seyirciye ibret vermek veya hoşça vakit geçirtmek için yazılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Olay birden çoktur. Sadece mekan ve zaman birliği vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişiler seçkin tabakadan insanlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Üslup olarak sınırlama yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
En büyük sanatçısı Moliere ^ dir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi masalın özellikle­rinden değildir?

A
Baş kısmında giriş mahiyetinde bir tekerleme yer alabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şahıs kadrosu kalabalık ve çeşitlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Etkisini, anlatılıp dinlendiği zaman gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yer, zaman ve mekan bilinir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Nazım ya da nesir olarak oluşturulabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

      Belli bir insan tipini ele alarak insanın kusurlarını ve gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere ^ nin "Cimri " , "Tartüffe " , Sheakspeare ^ nin "Venedik Taciri " bu türün en güzel örneklerindendir.

     Yukarıda özellikleri verilen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Töre komedyası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Entrika komedyası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Karakter komedyası
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tip komedyası
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aşamalı komedya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Halk Hikâyesi ile Destan Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

Halk Hikâyesi ile Destan Arasındaki Benzerlikler Halk hikâyeleri de destanlar gibi âşıklar (ozanlar) tarafından saz …