Noktalama İşaretleri – 5 (Online-Test Çöz)

Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) - 5

Soru 1

Denizli ^ nin Tavas   ilçesine bağlı Medet Köyü ^ nde ya­şayan "sırsız seramik " ustasını bu sanatın meraklıları tanır. Usta,

                                                                                                                                                                          I

derme çatma köy evinde yumurta kabuğu inceliğinde seramikler üretir, bunların üzerine de­senler   çizer   sonra... Bu

                                                                                                                                                                     II

  desenlerin   büyüleyiciliği nereden   geliyor?   Besbelli

                                                                   III

  tarihten   süzülmüş  türlü hayatlardan... Ya   yolu   Tavas ^ a  

                                                       IV

düşürüp görmeliyiz onları ya da Türkiye ^ nin çeşitli müzelerini dolaşıp raf­lara daha dikkatli bakmalıyız.

                                                                                                                                                   V

Bu   parçadaki   numaralanmış   noktalama   işaretle­rinden hangisi yanlış kullanılmıştır?(2011 YGS)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bayan (I) satıcıya vitrinde gördüğü (II) kazağın (II) eşini almak (IV) istediğini (V) söyledi.

Bu cümledeki anlam karışıklığını gidermek için numaralandırılmış yerlerin hangisine virgül (,) getirilmelidir? (ÖYS 1990)

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Ödüller konusunda şöyle yanlış bir kanı vardır (I) Kazanan yapıtın, o yarışmaya katılan tüm yapıt­ların en iyisi olduğu düşünülür (II) Oysa sepici ku­rullar, birikim ve beğenileri birbirinden farklı kişilerden oluşur (III) Bu nedenle ödül ya da ödüller, bir uzlaşma sonucu verilir (IV) Yüzlerce yapıtın katıldığı yarışmalarda bundan doğal bir şey olamaz (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine, ötekilerden farklı bir noktalama işareti koymak gerekir? (ÖSS 1999)

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bugün yetmiş yaşımdayım (I) Yaptıklarımdan pek çok pişmanlık duyuyorum (II) Öyle çok, öyle çok yanlış yaptım ki (III) Her şeyden önce en değerli varlığım olan zamanımı istediğimce ve iyi bir biçimde kullanamadım (IV) Halbuki şimdikinden en az iki kat daha verimli olabilirdim (V)

Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine üç nokta (...) konulması uygun olur? (ÖSS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve nok­talama bakımından doğrudur? (ÖYS 1995)

A
Sevgili Çocuklar! Buraya ilk gelişinizi, çekingen çekingen sınıflara girişinizi unuttunuz mu?
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sevgili Çocuklar: buraya ilk gelişinizi, çekingen çekingen sınıflara girişinizi unuttunuz mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sevgili Çocuklar, Buraya ilk gelişinizi, çekingen, çekingen sınıflara girişinizi unuttunuz mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sevgili Çocuklar! Buraya, ilk gelişinizi, çekingen çekingen sınıflara girişinizi unuttunuzmu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sevgili Çocuklar! buraya ilk gelişinizi, çekingen çekingen sınıflara girişinizi unuttunuz mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

İşte karşı karşıyasın. O da senin gibi biri (I) Yüzünde küçük küçük yara izleri (II) Bak, gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor (III) İşte türkü söylüyor, işte sıkılıyor (IV) Belki de dertleşecek birini arıyor (V)

Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti kon­malıdır? (ÖSS 2003)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Kasabaya karşıdan baktığınızda, büyük bir te­penin yamacına yayılmış, çatısı olmayan yüzlerce yapı görürsünüz (I) İçine girdiğinizde de yıkık, sı­vaları solmuş, dökülmüş duvarlar (II) Ot bürümüş, dar, taş sokaklar (III)

Yukarıda numaralanmış cümlelerin sonuna sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖSS 1992)

A
(:), (...), (.)  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(.), (...), (...)  
İpucu:
TEBRİKLER!
C
(...), (:), (.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(:), (.), (!)          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(!), (!), (.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (" ") gereksiz kullanılmıştır? (ÖYS 1988)

A
Bir yazar: "Kitap bizi avuttuğu gibi yüceltir de." diyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir çiftçi söz aldı : "Bize, ne yapacağımızı söyle." dedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Bize yapacak bir iş kalmadı." demektir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"Bu havada yola çıkılmaz." deyip duruyordu adam.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çocuk merakla sordu : "Nedir o elindeki?"
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Montesguieu ( ) "İnsanoğlunun demir işlemesi, er­itmesi değil, topraktan çıkarması şaşılacak iştir ( ) ben ona hayranım. Üzerinde maden görmedi­ğimiz toprağın altında, bütün madenlerin bulun­duğunu nereden anlamış, nereden sezmiş ( )" diyor.

Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖYS 1997)

A
(:),(;),(?)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
(;),(!), (.)        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
(,),(,), (?)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(:),(,),(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(,),(!),(!)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır ( ) Genel­likle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için ( ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır. Bir yazarın ( ) "Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar, "sözü de bu görüşü destekler ( )

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2000)

A
(?)(...) (!)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(?)(.)(:) (.)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
(!)(.) (;)(...)                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(...)(...) (;)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(?)(!) (,)(...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

(I) Günlük hayatımızda hoş olmayan birtakım du­rumlarla karşılaşıyor, üzülüyoruz. (II) Bu, sabah evden çıktıktan hemen sonra başlıyor. (III) Dol­muşlar, ilgililerce belirlenen duraklarda durmuyor. (IV) Otobüse, dolmuşa binerken kimse sıraya girmek istemiyor. (V) Üstelik, bu durumlara herkes alışıyor, hiç kimse ses çıkartmıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açar? (ÖSS 1993)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Cümlede vurgulanması gereken özneden sonra virgül konulur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun olarak kullanılan virgül vardır? (ÖYS 1993)

A
O, benim için örnek bir insandı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Adlarımızı, adreslerimizi defterine yazdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olayı, benden başka herkes görmüştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onun değerini, onu yitirince anlamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
En çok sevdiği ağacı, dut ağacını kesmişlerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Hilye Nedir, Divan Edebiyatında Hilyeler, Hilye Yazarları…

Hilye Nedir, Divan Edebiyatında Hilyeler, Hilye Yazarları…