Noktalama İşaretleri – 4 (Online-Test Çöz)

Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) - 4

Soru 1

Televizyon programlarında sunucuların göz önünde bulundurması gereken kurallar vardır . İşte bunlardan birkaçı : 

                                                                                                                                   I                                  II

Anladım, tamam, hıı, haaa, evet gibi sözlerle konuşmacının sözünü kesmeyiniz . Çünkü sunucunun gereksiz yere söze

                                                                                                                     III

karışması konuşmacının dikkatini dağıtabilir. Sunucunun soracağı soruların ; konuşmacıyı konunun içine çekecek

                                                                                                             IV

nitelikte olması gerekir. Görüşmeyi, zamanın kalmadığını belirterek bitirmek, geçerliğini yitirmiş bir önlemdir artık .

                                                                                                                                                                       V

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır?(2010 YGS)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde "kısa çizgi" (-) kul­lanılmaz? (ÖSS 1989)

A
Bir   olayın   başlangıç   ve   bitiş   tarihlerinin arasında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cümle içindeki arasözlerin başında ve sonunda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birbiriyle ilişkili iki ülke adının arasında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta (...) konması uygun olur? (ÖSS 1983)

A
Hep   yakınır   dururuz,    kitap   gereği   gibi satılmıyor, okunmuyor diye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ünlü yazarlarımızın kitaplarıydı burada sergilenenler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birkaç yüz kitap imzalayınca sayı binleri buluyor gibi gelir insana
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sadece öğrenciler değildi gelenler, öğretmenler, memurlar, yaşlılar
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Gelenlere kitap imzalarken böyle düşünceler geçiyor içimden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Yarışmada Cahit Sıtkı'nın "Otuz Beş Yaş" şiiri bi­rinci, Attila İlhan'ın "Cebbaroğlu Mehmet " i ikinci, Fazıl Hüsnü'nün "Çakır'ın Destanı" adlı kitabın­dan bir parça da üçüncü oldu.

Bu cümledeki virgüller (,) virgülün kullanımı aşağıdaki kurallardan hangisine bir örnek ola­bilir? (ÖSS 1988)

A
Özne ve yüklem arasına başka öğeler girmişse, özneden sonra konur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ve sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Cümlede,   vurgulu   bir   biçimde   belirtilmesi gereken öğelerden sonra konur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Arasöz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin so¬nunda, tırnak imi yerine kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Trenin pencerelerinde gülümseyen kadınlar, el sallayan çocuklar (I) Keskin bir tren düdüğü (II) Trenin birdenbire salıverdiği yoğun bir buhar (III)Her şey bir su katmanının altında yok oluverdi yeniden (IV) Sonra, genzi yakan o bildik kömür kokusu (V)

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangi­sine üç nokta (...) konulmasına gerek yoktur? (ÖYS 1994)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Dünyada neler olup bittiğini böylesine iyi bilen (,) okuma

                                                                       I

(,)   çalışma gücü yüksek (,) oldukça bu genç(,) insanın kullandığı

II                                    III                           IV

sözcüklere (,) alışık olmadığımız yeni anlamlar kattığını görüyorum.

­                 V

Yukarıdaki cümlede, numaralanmış virgüller­den (,) hangisinin yeri değiştirilirse anlam karışıklığı giderilmiş olur? (ÖSS 2000)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç ( ) işareti, öbürlerinden farklı bir görevde kulla­nılmıştır? (ÖYS 1986)

A
Türkçede bütün sözcük köklerinin iki ana kümeye (adlar ve eylemler) ayrılabileceğini biliyorsunuz.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ayrıntılar aktarılırken çoğu zaman benzetmelerden, eğretilemelerden, değişmecelerden (mecazlardan) yararlanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öncelikle bu gösteriler, oyun kahramanlarının ruhsal durumlarını (iç dünyalarını) aktarma işlevi açısından gereksizdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ülkemizde bu sanatın uzun bir geçmişi ve çok ünlü (tanınmış) öncüleri vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söylenmesi gerektiğine inanılan şeylerin, anlatılmış (belirtilmiş) olması, bu yazıların önemini ve kalıcılığını daha da arttırıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Bu konuyu başka bir açıdan alalım (I) Örneğin (II) son on beş yirmi yılın bazı sorunlarını hatır­layalım (III) İlköğretim seferberliği, çok partili ha­yata giriş, tarımın makineleşmesi gibi."

Parçada numaralandırılmış olan yerlere, sırasıyla, getirilebilecek en uygun noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangileridir? ( ÖSS 1982)

A
(.)(:)(;)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(.)(,)(:)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
(:)(,) (.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(.)(:)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(;)(,)(:)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır? (ÖYS 1992)

A
1985'ten beri burada çalışıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Onlar 4'üncü katta oturuyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu anket 2'milyon kişiye uygulanmış.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Film saat 16'da başlayacakmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Beş yaşındaki kardeşim 100'e kadar sayabiliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanılmıştır? (ÖSS 1985)

A
Nereye gideceğini bilmiyordu: Sığınacak bir kapısı yoktu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dört yanı ormandı: Kuşlar ötüyor, çiçekler kokuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Derler ki: Emirler Çeşmesi, Karaca'nın sazına uyup coşmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karaca, yaşlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı, ak sakallıydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yeni bir ad verdiler Hasan'a: Karaca.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) konulmalıdır? (ÖSS 2004)

A
Öyle bir olay ki ( ) eksiklerimizi, yetersizliklerimizi açıkça gösteriyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İletişimde ölçüsüzlük dediğimiz şey ( ) sanat haberlerinde olduğu gibi spor haberlerinde de kendini göstermiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yöneticilere düşen görevlerden biri de ( ) öğrenciler arasındaki üstün yetenekli gençleri bulup yönlendirmektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Son günlerde yaşananlar, yöneticilerimize çok şey öğretmiştir ( )Bunlardan biri gerçekleşmemiş beklentilerimizin üzüntüsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu tartışma onun şu iki yönünü açığa çıkarmıştır ( ) Eleştirilere karşı hoşgörüsüz olma ve duygularını denetleyememe.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Demiryolları ulaşımının (I) hat kapasitesinin genişlediği (II) kapladığı alanın küçüklüğü (III) pet­role bağımlı olmaması (IV) çevre dostu olması gibi (V) pek çok üstünlüğü vardır.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisinde bir noktalama işareti koymaya ge­rek yoktur? (ÖYS 1998)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

TDK’ye Göre Noktanın Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

NOKTA (.) Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonun­da kullanılır.