Noktalama İşaretleri – 3 (Online-Test Çöz)

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır? (ÖSS 1992)

A
Bu durumda, susmaktan başka bir şey yapamazdım ki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
O anda  bu işin içinden nasıl çıkabilirim diye düşündüm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ona bu konuda düşüncelerimi söylemeli miydim, bilemiyorum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu önerimizi kabul eder mi, ne dersiniz
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bunu bana neden şimdi söylüyorsunuz, anlayamadım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Ta çocukluğumdan beri trenleri gören bir evde yaşamak isterdim ( ) Demiryoluna bakan bir pencere ( ) bir balkon ( ) Rayların ipinden yürüye yürüye eve gelmenin tadı ( )

Bu cümlede parantezlerle belirtilen yerlere, sı­rasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖYS 1993)

A
(!)(;)(.)(...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(:)(,)(...)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
(.)(;)(.)(...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(.)(,)(...)(...)
İpucu:
TEBRİKLER!
E
(...)(,)(!)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bir şiir düşünün: Sözcükler yerli yerinde, imgeler özgün ( ) çağrışımlar zengin, deyiş kusursuz ( ) Ama eksik bir yanı var ( ) Peki nedir bu şiirde eksik olan () Şairin kişiliği!

Bu parçada parantez ( ) içindeki boşluklara aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 1994)

A
(,)(.)(.) (?)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
(...)(:) (,)(-)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
(:)(.) (.)(...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(.)(,)(!)(?)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(,)(.)(?)(')
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Assos'u Assos yapan o muhteşem gün batımı ( ) En güzel ( ) iskeleden ya da Athena Tapınağı'ndan görülebilen bu değişim ( ) izleyenleri derin dü­şüncelere yöneltiyor ( ) Antik çağın en büyük düşünürlerinden Aristoteles ( ) ilk felsefe okulunu boşuna burada kurmamış demek ki!

Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaret­leri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2004)

A
(.)(:) (,) (.)(:)                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(...)(;) (:)(,)(;)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
(...)(,) (,)(.)(,)              
İpucu:
TEBRİKLER!
D
(.)(,) (;)(...)(,)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(.)(,) (:)(;)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Sirkeci'de, antika saatlerin onarıldığı bir dükkan ( ) Dükkanın her tarafında çeşit çeşit saatler ( ) kol saatleri, cep saatleri, masa saatleri ( )

Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen yerle­re aşağıdakilerden hangisinde verilen nokta­lama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖYS 1998)

A
(.)(,)(...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(...)(:)(...)  
İpucu:
TEBRİKLER!
C
(...)(.)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(.)(...)(.)  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(:)(;)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Sağlıklı yaşam koşullarından habersiz olan kişi­lerin çoğu (I) sabah (II) öğle ve akşam yemek­lerinde midelerini tıka basa dolduruyor. Jimnastik de yapmadıkları için (III) bu insanların tüm organ­ları yağ bağlıyor. Dengesiz beslenen bu kişiler her gün yürüyüş yapmalı (IV) sebze ve meyve ağır­lıklı (V) kolay sindirilen yemekler yemelidir.

Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine noktalı virgül (;) konulması uygun olur ? (ÖSS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Feride zeki, başarılı ve afacan bir kızdı."

cümlesindeki virgülün (,) görevine benzer bir kul­lanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? (ÖYS 1984)

A
Sıtkı Efendi bu kasabada, herkesten uzak yaşar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nahit, okul sıralarında tiyatroya merak sarar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Selim çevrede saygılı, sessiz bir genç olarak tanınır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet, karısı Zehra ile Antep'ten İstanbul'a göçer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İzzet Ağa bir gece yine sancılanır, komaya girer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Merak ediyordum; yanındaki kimdi (I) Kardeşi mi (II) yoksa arkadaşı mıydı (III) Niçin benimle tanıştırmamıştı (IV) Niye beni görmezlikten gelmişti (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konulamaz? (ÖYS 1988)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Teknolojik gelişme (I) sanayileşme (II) hızlı kent­leşme sonucunda oluşan (III) hızlı yaşam (IV) günlük gerginlikleri artırır. Bu durum kendini (V) çoğu kez yorgunluk olarak hissettirir.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangi­sine virgül (,) konulması yanlış olur? (ÖYS 1994)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bir anlatım biçimi olarak günlükte, gezi (I) de­neme (II) eleştiri ve röportaj gibi öğretici (III) roman (IV) öykü (V) şiir gibi yaratıcı türlerden yararlanılır.

Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangi­sine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? (ÖSS 1999 İPTALEDİLEN)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.