Noktalama İşaretleri – 2 (Online-Test Çöz)

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir? (ÖYS 1990)

A
"Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız." dedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür, şan kalır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çocuk, bütün cesaretini ( ) belki de düşünme gücünü kaybetmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yuvarlak yüzlü, beyaz saplı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"H. Taine, edebiyatı ırk, zaman ve çevrenin ürünü olarak gördü ve 'Edebiyat canlı bir psikolojidir' dedi."

Bu cümledeki noktalama eksiği nasıl giderile­bilir? (ÖYS 1985)

A
gördü'den sonra (:) koyarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ırk, zaman ve çevrenin kelimelerini ("") içine alarak,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
edebiyat'tan sonra (;) koyarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
psikolojidir'den sonra (.) koyarak
İpucu:
TEBRİKLER!
E
ürünü kelimesinden sonra (,) koyarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Sabahın köründe denize açılıp tuttuğu balıklarla döner eşim (I) Hem evimizi çekip çevirir, hem de 8-9 saat çalışır dokuma tezgahının başında (II) Asma kattaki atölyemde resim yaparım ben de (III) Sıkılmak mı? Ona hiç vaktimiz yok (IV) Yirmi yılda yurt içinde ve dışında 25 - 30 ortak sergi 8 kitap (V) Bir de yutarcasına okumak (VI)

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangilerine üç nokta (...) konmalıdır? (ÖYS 1997)

A
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. ve VI.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Kardelenler açmış kan görmeden (I) Birini kopa­rıp yakama takmak istedim, içim elvermedi (II) Kara topraklar üstünde ak kardelenler (III) Oysa onlar ak karın üstünde yükselmeliydi (IV) Top­rakta kar değil, kar suyu bile yok (V)

Bu parçadaki  numaralanmış yerlerin hangi­sine nokta (.) getirilemez? (ÖYS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrıl­maz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yen­memek, tadılmamak üzere.

Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2006)

A
(...)(,) (,)(...)(!)          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(.)(.) (:)(...)(;)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
(...)(!) (:)(;)(.)            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(!)(.) (;)(.)(;)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(.)(...) (;)(:)(,)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Bazı öğrenciler, 'misin' i, 'mısın'ı; 'de' yi, 'da' yi ayırmadan yazıyorlar. 'Lapa lapa', 'kıvrım kıvrım' derken kelimeler arasına virgül koyuyorlar, işin kötüsü, bunlara dikkat etmeyi bir ayrıntı olarak görüyorlar."

Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada yakını­lan yanlışlıklardan biri yapılmıştır? (ÖYS 1985)

A
Omuzları amma da genişti, değil mi?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Pırıl pırıl, apaydınlık günler geride kaldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yüreğimiz küt, küt atmaya başladı.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İnsanlar gibi kentler de hep değişiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Neden bir de bana sormadın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Sanatçının yapıtlarına evrensel bir nitelik kazandıran çok sayıda özellik var ( ) Masalsı an­latım ( ) kimi zaman hayal mi gerçek mi olduğunu ayırt edemediğimiz betimlemeler, şiirsel söylemler, çarpıcı benzetmeler ( )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaret­leri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 1998)

A
(!)(,)(...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(.)(,)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
(:)(;)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(...)(,)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(:)(,)(...)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Sokrates hapse götürülürken karısı ( ) "Seni hak­sız yere götürüyorlar ( )" diye ağlayıp söylenince karısına ( ) "Haklı yere götürseler daha mı iyiydi ( )" demiş.

Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere sıra­sıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖYS 1992)

A
(.), (:), (.), (?)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(:), (,), (.), (!)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
(,),  (:),  (;),  (?)  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(;),  (.),  (,),  (;)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(:), (.), (:)  (?)
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) belirtilen yere iki nokta (:) konulmalıdır? (ÖSS 1997)

A
Öykülerini aceleye getirmemiş ( ) Yeterince beklemiş, kıvamına gelince okuyucuya sunmuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir öyküde bulunması gereken iki özellik vardır ( ) İyi bir kurgu, güçlü bir dil.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Benim için, öykü yazmak çok sıkıntılı bir iş ( ) Karşılığında hiçbir şey vermiyor kişiye.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onun öykülerinde boşu boşuna yazılmış tek bir cümle bile yok ( ) Her cümle yerli yerinde.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öykülerinde gerçeğe önem veriyor ( ) Kişileri seçerken de bu özelliğini koruyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bu kitap, okuyan, dinlemesini bilen (I) yorumlayıp tartışan (II) dilini severek kullanan (III) ülkesini (IV) doğayı tanıyan ve bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren (V) bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim anlayışının ürünüdür.

Bu cümledeki numaralı yerlerin hangisine noktalama işareti konmasına gerek yoktur? (ÖSS 2003)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? (ÖSS 1986)

A
Koca bir yılı, böyle bekleyerek geçirecekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Küçük, çam ağacının arkasına saklanmıştı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu gece, nöbet sırası ona gelmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Doktor hanım, yazısını bitirerek doğruldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Karanlık, dar sokaklardan geçmesi gerekiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak is­tersiniz, yoksa, bir okur tarafından yüz bin kez mi ( )" Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir ( ) "Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim ( )"

Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖSS 1990)

A
(?).(:),(.)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
(.),(:),(!)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
(?),(.),(!)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(?),(...),(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(.), (...).(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.