Noktalama İşaretleri – 1 (Online-Test Çöz)

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) - 1

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Son yıllarda sayıları gittikçe artan bu tür yapıtlar ( ) gerçekte roman mı ( ) Kimi eleştirmenler bun­ları roman türü içinde düşünmüyor (   )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşa­ğıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sıra­sıyla getirilmelidir? (ÖYS 1991)

A
(!)(...)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(,)(?)(.)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
(;)(.)(...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(:)(.)(!)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(...)(;)(;)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Güzel bir gün; ışıklı, ılık. (II) Her canlının yaşama isteğiyle, dopdolu olduğu bir gün. (III) Çiçekler henüz açmamış, ağaçlar yapraksız, (IV) İncecik dallar, nasıl da tatlı tatlı sallanıyor rüzgarda. (V) İnsanlar hızlı hızlı yürüyor, koşuyor yetişmek ister gibi bir yere.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) yerinde kullanılmamıştır? (ÖSS 1997)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Kar, yılın ilk karı ( ) Belliydi yağacağı, kap gündür neydi o soğuklar öyle ( )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırayla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖSS 1991)

A
(...),(!)  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
(:),(?)  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
(:),(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(.),(?)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(;),(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Kanlıca deyince akla ilk gelen, yoğurt oluyor ( ) Daha eskiler, kahvesini de biliyor. Şöyle değir­mende öğütülen ( ) büyük, kulpsuz fincanlarda , sunulan kahve ( ) Sonra, kıyı boyunca uzanan yalılar, ille de adıyla anılan koyu ve canım korular ( )

Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaret­leri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2002)

A
(...)(,) (.)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(.)(,)(...)(...)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
(:)(;) (...)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(:)(;)(.)(...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(.) (,)(:)(.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Bir konuşmamızda ona, şiiri nasıl yazdığını sor­muştum (I) Sorumu şöyle yanıtladı (II)" Önce bir rüzgarın taşıdığı tohum gibi küçücük bir şey düşer aklıma (III) Bu bir anlamdır, bir gerçektir, yaşam ilişkilerimizde öz denebilecek bir durumdur (IV) Yani esin denilen şeydir bu (V)"

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? (ÖSS 2001)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Hemen hemen her yazar ilk romanında çocukluğunu (I), gençliğini ve o dönemlerde yaşadığı yerleri anlatır. Gezip gördüğü yerler, alışveriş yaptığı dükkânlar, gittiği sinemalar romanlarındaki mekânlardır. Kendimden örnek vereyim (II): İlk romanımı yazdığımda yirmi yaşındaydım. Roman kahramanlarımın (III); neredeyse tümü sokağımızın insanlarıydı. Bizden üç ev ileride oturan Ahmet Muhip Dıranas’ın, “Fahriye Abla” şiirini (IV), evlerinin karşısında oturan (V)… için yazdığı söylenirdi.

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu. Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler ... ve başka insanlarla birlikte.

Bu parçada üç noktanın (...) kullanılış gerek­çesi aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1987)

A
Sözün bir yerde kesildiğini anlatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cümlenin bitmediğine dikkat çekme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir alıntının atlanan yerlerini belirtme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Benzer örneklerin  sürdürülebileceğini gösterme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Kedimiz Safinaz evi tek edip ortancaların (I) son­bahar güllerinin (II) incir ve nar ağaçlarının arasında; kuşlar (III) sokak kedileri (IV) solucanlar ve kertenkelelerle (V) birlikte yaşamaya karar verdi.

Bu cümledeki numaralanmış yerlerin hangi­sine virgül (,) getirilemez? (ÖYS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur? (ÖYS 1989)

A
Babası; oğluna "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sormuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Babası, oğluna: "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? diye sormuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Babası, oğluna; "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sormuş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Babası, oğluna: "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? diye sormuş."
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Babası, oğluna: "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sormuş.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Evdeyim (I) Dışarıda kar (II) Yalnızım (III) Yazılar, çeviriler var önümde (IV) Yarım kalmış öyküler, romanlar, denemeler (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (...) konulmalıdır ? (ÖYS 1995)

A
II. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I. ve II.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nokta­lama yanlışı yoktur? (ÖSS 1990)

A
Bu annemin, İstanbul'da, doğan bir kadının öyküsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu, annemin İstanbul'da doğan, bir kadının öyküsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu annemin İstanbul'da doğan bir kadının, öyküsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu, annemin, İstanbul'da doğan bir kadının, öyküsüdür.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bu annemin, İstanbul'da doğan, bir kadının, öyküsüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Dilin günlük yaşamdaki kullanımından uzağa düşen ürünler daha çok şiir alanında görülmekte­dir. Öyle ki (I) şairler arasında ortak dille şiir yazlamayacağına inananlar bile vardır. Kimi şair­ler (II) zaman zaman sözcüklerin sepimi, bir araya getirilişi seslerin uyumu konusunda çok aşırı davranabiliyorlar (III) Nitekim (IV) bu yolda coşup, şiirde bulunması gereken özellikleri taşımayan şi­irler yazanlar olmuştur. Ama şunu unutmamak gerekir (V) Şiirde biçimsel başarının anahtarı, kul­lanılan malzemeden çok onun kullanılışıdır.

Bu parpada numaralı yerlerden hangisine iki nokta (:) konulmalıdır? (ÖSS 1995)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

"Kesme işareti, kişi adlarından sonra konur. Gerektiğinde, bütün özel adlardan sonra da kona­bilir."

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? (ÖSS 1984)

A
Bahar'ı okula başlattık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bahar'da bu kitap var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bahar'ı görmeden yaz geldi.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Baharda buralar çok güzel olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bahar'la Sevim birlikte gelecekler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.